AWV plaatst grotere borden om zone 30 aan te duiden in Vertrijk

Zone 30
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf volgende week borden ‘zone 30’ in een grotere en duidelijkere afmeting plaatsen aan de Stationsstraat- Smidstraat in Vertrijk.

Doordat de Stationsstraat en de Smidstraat naar het op- en afrittencomplex van de E40 leiden, trekken ze verkeer aan van ver buiten Boutersem. Daarom zijn het gewestwegen. Tegelijk  snijden deze wegen Boutersem doormidden en lopen ze door de bebouwde kom van Vertrijk. Dat creëert een moeilijke verkeerssituatie.

De voorbije maanden heeft het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek heraangelegd om zo onder meer de trillingen voor omwonenden te verminderen. De gemeente heeft deze werken benut om de voetpaden opnieuw aan te leggen.

Samen met deze werken wijzigde de verkeerssituatie. Op het kruispunt tussen de Smidstraat en de Stationsstraat is de voorrang van rechts afgeschaft. Doordat deze gewestwegen druk bereden zijn en door het hart van de bebouwde kom lopen, is een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld. De invoering van een ‘zone 30’ vermindert niet enkel het risico op ongevallen maar reduceert vooral ook het risico op zware letsels bij fietsers of voetgangers. Deze ‘zone 30’ is uitgebreid naar de aantakkende wegen. In de ‘zone 30’ zullen regelmatig snelheidscontroles worden uitgevoerd.

De uitgevoerde werken zijn slechts een eerste stap. De Smidstraat is te smal voor een fietspad. In overleg met de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is daarom beslist een bestaande wegelverbinding die aan de noordzijde parallel loopt met de Smidstraat uit te bouwen tot een volwaardig fietspad. Dit fietspad zal opgenomen worden in het bovenlokaal functioneel fietspadennetwerk.

Lees meer over