Wie meldt zich aan als coördinator buurtpreventienetwerk voor handelaars?

24 januari 2023 | 21u59 | Gepost door rik.poulman@te…
Buurtinformatienetwerk

Zeven inbraken in en rond de Grote Markt zijn de aanleiding voor de stad om te starten met een Buurtpreventienetwerk voor handelaars. Daarvoor moeten één coördinator en twintig leden worden gevonden. Handelaars hebben er alle belang bij ze snel te vinden om de kans op misdrijven te verminderen.

Sinds enkele jaren zijn er in Tienen 9 buurtpreventienetwerken in de deelgemeenten actief. “We zijn daar heel tevreden over”, vertelde burgemeester Katrien Partyka tijdens een infovergadering op 24 januari. “Sinds die netwerken er zijn, voelen wij een grotere alertheid bij de burgers. Wij zouden nu ook graag beginnen met zo’n netwerk specifiek bedoeld voor handelaars.” Eigenlijk is het wel een initiatief dat uitgaat van burgers, ondersteund door het stadsbestuur en de politiezone.

Partyka: “Zo’n netwerken zijn een kwestie van burgerzin. Zij zijn de ogen en oren voor onze politie. Voor alle netwerken geldt het principe dat bij verdachte handelingen in eerste instantie de politie wordt verwittigd via 101 of 112. Pas daarna worden de leden van het netwerk op de hoogte gebracht via een whatsapp bericht.”

Lees verder onder de foto.
BPN2

In Tienen is het zeker wenselijk een netwerk voor handelaars op te richten omdat zij geconfronteerd worden met specifieke gevallen van diefstal of bedrog. Wie iets verdacht opmerkt, verwittigt meteen de politie. “Iedere melding wordt daar ernstig genomen”, benadrukt Partyka. Meteen daarna kunnen andere handelaars ook een signaal krijgen. Daarbij gelden een aantal strikte regels in verband met privacy/GDPR. Foto’s van verdachten mogen enkel gedeeld worden aan de politie. Persoonsbeschrijvingen zijn toegelaten. Het vermelden van een volledige nummerplaat mag enkel naar de politie gaan, maar je kan wel collega’s verwittigen met een gedeeltelijke vermelding van die plaat, zoals: “kijk uit naar een blauwe BMW, met nummerplaat beginnend met 1-ABC-…”.

Het netwerk dient enkel om veiligheidsproblemen te melden, privéberichten en publiciteit zijn uit den boze. Daarvoor kunnen andere media worden gebruikt.

De stad ondersteunt het netwerk bij de oprichting, met persberichten en een website. Ze neemt ook het beheer van aanvragen op zich in afwachting van de oprichting en tot een coördinator wordt gevonden. Wie vragen heeft of meer info wil, kan een bericht sturen naar integraleveiligheid@tienen.be.

Lees meer over