Warenhuizen Tienen: geen geïnteresseerden voor consumptiebon kansarmen

delhaize
Met uitzondering van AD Delhaize toont geen enkel warenhuis interesse in de consumptiebon die het stadsbestuur van Tienen geeft ter ondersteuning aan kwetsbare groepen, hoewel ze allemaal werden aangeschreven.

“Dat de coronamaatregelen een grote impact op ons leven hebben, daar is eenieder zich intussen wel terdege van bewust”, legt schepen van Mensen Ine Tombeur (N-VA) uit. “Niet alleen moeten we fysiek afstand houden van wie ons dierbaar is, ook op financieel vlak hebben deze maatregelen grote gevolgen voor vele mensen. Als OCMW ontvangen we vanuit de federale en Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen om de meest kwetsbaren op allerhande vlakken te ondersteunen. Zo kreeg elke gemeente van de Vlaamse overheid een consumptiebudget om de koopkracht bij de meest kwetsbaren te verhogen”.

Tombeur: “Om die reden geeft het stadsbestuur van Tienen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen een consumptiebon uit. We kozen bewust voor een supermarkt omdat we ervan uitgaan dat we de meest kwetsbaren zo het best kunnen ondersteunen. Daarom schreven we alle Tiense supermarkten aan, maar enkel AD Delhaize Tienen stelde zich kandidaat om deel te nemen.”

Voor deze consumptiebon komen personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, personen met een handicap (IVT), personen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), personen met een vervangingsinkomen, een loon of pensioen lager of gelijk aan € 1.330,74 of die nu reeds aanvullende steun krijgen, en personen in budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling met een beperkte reserve, in aanmerking als ze in Tienen wonen. De bon heeft een waarde van € 25 en is geldig van 3 mei tot en met 10 december 2021.

Lees meer over