Actiegroep eist uitstel openbaar onderzoek nieuw industrieterrein in Tienen

soldatenveld Tienen
“Ja, we zijn kwaad. De provincie heeft zijn timing heel goed gekozen om een openbaar onderzoek te lanceren op een moment dat iedereen bekomt van de coronapandemie, in de euforie van het EK en het zomerreces zit. En waar blijft de zo geprezen inspraak waar het huidige stadsbestuur van Tienen toch zo graag mee uitpakt? Het zwijgt in alle talen.” Zo reageert het actiecomité Noord Oost Tienen op de volgens hen onnodige uitbreidingen in de stad.

Het actiecomité gaat in overdrive om de bevolking van Tienen te informeren over wat het noemt de onnodige uitbreiding van het industriegebied Soldatenveld en detailhandelszone Leuvenselaan.

“Het is een enorm complex dossier, zelfs voor mensen die er mee bezig zijn”, vertelt prof. dr. emeritus Willy Herroelen, een van de trekkers van het collectief van bezorgde burgers en als eminent economist wel over een en ander op de hoogte. “Het is ongeveer hetzelfde dossier van tien jaar geleden dat nu opnieuw opduikt. Liefst 1.300 personen dienden toen bezwaar, maar daar werd geen rekening mee gehouden. In 2015 werd het plan MER nietig verklaard. Van de 75 bijkomende ha industriegrond wil men nu toch opnieuw 45 ha inrichten.”

Volgens Herroelen voldoet de provincie aan de wettelijke voorschriften om het openbaar onderzoek aan te kondigen. "Het werd gepubliceerd in het staatsblad en in drie kranten. Er hangt een affiche in de zijgang naast de ingang van het stadhuis maar welke burger neemt daar nu daadwerkelijk kennis van? Haast niemand met uitzondering van een paar mensen die dit dossier nauwgezet opvolgen. Daarom willen wij onze medeburgers informeren. Het onderzoek is geagendeerd op de gemeenteraad van donderdag 24 juni. Wij zijn erg benieuwd welke standpunten de diverse politieke partijen hierover gaan innemen.”

Lees verder na de foto

soldatenveld_2

In normale omstandigheden zou het actiecomité aanwezig zijn op de gemeenteraad, maar omdat die in Tienen nog steeds digitaal verloopt is dat nu niet mogelijk. “Wij kunnen alleen maar vragen aan de inwoners van deze stad om hun politici onder druk te zetten en een duidelijk standpunt in te nemen. Wil men echt bijkomende industrie waar zelfs seveso-bedrijven zich kunnen vestigen, palend aan verschillende woonzones en palend aan een zorgcentrum waar mensen met een beperking wonen, terwijl in Tienen meer dan een kwart van de bestaande industriegrond niet wordt benut? Wil men echt een van de laatste mooie landbouwzones weg waar veel inwoners gaan wandelen en fietsen? Beseft men wel dat, indien de ringweg er zou komen, fietsers waaronder heel wat scholieren en wandelaars die drukke weg dan moeten oversteken?”

Wie zich wil informeren, vindt uitleg op de website www.noordoosttienen.be. Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, inclusief het milieueffectrapport, ligt ter inzage in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven (na afspraak) en bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Tienen, Grote Markt 27, 3300 Tienen (na afspraak).

De documenten zijn ook digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen. Eventuele bezwaren of opmerkingen moeten uiterlijk op 26 juli '21 per mail (procoro@vlaamsbrabant.be) of per post ingediend worden bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Lees meer over