Veel protest tegen eventuele uitbreiding bedrijventerrein Soldatenveld

Kevin
In Tienen rijst er veel protest tegen het openbaar onderzoek van de provincie Vlaams-Brabant over de uitbreiding van het bedrijventerrein Soldatenveld, een terrein van minimum 35 ha. dat plakt tegen een aantal woongebieden. Zowat alle activiteiten zouden er mogelijk zijn, inclusief de verwerking van gevaarlijke stoffen en dat , volgens de tekst, “Voor zover de externe risico’s verbonden aan deze gevaarlijke stoffen worden verantwoord aan de hand van de in Vlaanderen geldende risico’s.” Tienenaars die in de omgeving wonen, ontdekten stoemelings de aankondiging van het onderzoek aan de gevel die toegang geeft tot de garage van het stadhuis en zijn er niet over te spreken “Is dit project echt nog wel van deze tijd”, vraagt Kevin Grossard zich af, die het dossier al lang opvolgt.

De uitbreiding van het industriegebied Soldatenveld is een lang gekoesterde droom van VoKa Vlaams-Brabant en haar Tiense afdeling die destijds gehoor vond bij het toenmalige VLD-CD&V stadsbestuur (2001-2006) en dit onder het burgemeesterschap van Eddy Poffé. Sindsdien werden er op economisch gebied een aantal zaken gerealiseerd maar de uitbreiding van Soldatenveld (de eerste versie dateert uit 2007) bleek toch een moeilijke kwestie. Het openbaar onderzoek over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen in 2010-2011 leverde 1.200 bezwaarschriften op die werden weggewuifd, uiteindelijk werd het plan ongrondwettelijk verklaard.

Lees verder onder de foto

nieuwe weg

Inmiddels is een nieuwe versie op komst en daarover gaat nu het nieuwe openbaar onderzoek. Van een doortrekking van de noordelijke ring is er voorlopig geen sprake, er zou wel een nieuwe weg worden aangelegd tussen Hakendover en de Oplintersesteenweg die een enorme impact zou kunnen hebben op de verkeersafwikkeling. De druk op de Hamelendreef zal dan weer verminderen maar er valt een enorme toename van het verkeer te verwachten in andere delen van de stad, onder meer op de vesten en zeker in deelgemeente Sint-Margriete-Houtem, zolang de noordelijke ring niet is gerealiseerd.

Lees verder onder de foto

affiche stadhuis

Wie heel goed kijkt, ziet onder de ingangspoort van het stadhuis een gele affiche hangen

Zoeken naar de affiche

“Het is bijzonder jammer dat de ruchtbaarheid over dit onderzoek stil wordt gehouden”, zegt Grossard. “Het werd aangekondigd in twee nationale kranten en in het staatsblad maar zoiets gaat verloren in de hoeveelheid aan informatie. Er hangt ook een affiche aan het stadhuis maar met de werken aan de Grote Markt passeert daar amper iemand, laat staan dat men die opmerkt.”

Reeds vorig jaar maakte de stad Tienen opmerkingen bij de herziening van dit gedeelte van het PRUP (Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan). De provincie heeft er amper rekening mee gehouden. De jongste versie waarover het onderzoek loopt, kwam nog niet ter sprake in het schepencollege of in de gemeenteraad. “Er schijnt de opstellers van dit plan heel wat te ontgaan. Geen woord over betonstop, er wordt niet gerept over de grondwaterstanden noch over de opwarming van het klimaat.”

Bij de opstelling van de eerste versie van het PRUP zaten de industriegronden in Tienen helemaal vol. “Dat is niet langer het geval”, aldus Grossard. “Heel wat terreinen zijn nog niet ingevuld. Sommige zijn verlaten en een aantal gebouwen staan te verkommeren. Welke behoeften zijn er die geen plaats vinden in het huidige industriepark?”

Lees verder onder de foto.

Huis in de stad

Honderd meter achter Huis in de Stad zou mogelijk een bedrijf kunnen komen waar gevaarlijke stoffen worden verwerkt. Het fietspad, waar dagelijks veel scholieren en werknemers gebruik van maken, zou moeten omgelegd worden

Veel ongenoegen en vragen

De plannen zijn nog niet helemaal doorgedrongen bij een pak inwoners van het Villapark, de bloemenwijk en Anemoonsite. Niet iedereen wil graag met zijn naam in de media verschijnen maar bij velen rijzen kritische vragen over het waarom  van het verdwijnen van landbouw en natuur voor nieuwe industrie. "Wat met de waarde van de omliggende huizen en appartementen en wat gebeurt er met de woonkwaliteit? Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om een industriezone met mogelijke gevaarlijke bedrijven toe te laten op amper honderd meter afstand van een grote instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen? Die personen kijken nu uit op een open veld en binnenkort op fabrieken. Moet de stad Tienen zich niet schrap zetten om zijn burgers/kiezers te beschermen tegen zulk een aantasting van de levenskwaliteit? Aan het Tiens Broek wordt ook een fietssnelweg gepland/aangelegd om 600 meter te winnen en die gaat dwars door een brok topnatuur. Daar wil men de weg inkorten want dat is beter voor de fietsers. Maar aan de Kopstraat maakt men een omweg met de verlegging van de weg. Waar is de logica?", zegt er eentje die liever anoniem blijft. 

De kwestie ligt volgende week op de tafel van het college van schepenen en burgemeester. 

Meer informatie over de uitbreiding van het industriegebied vind je op http://www.noordoosttienen.be en het dossier kan je inkijken op https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen#toc-0--1

Lees meer over