Stijging aantal starters procentueel het grootst in Vlaams-Brabant

BAAS boven BAAS inspireert opnieuw Leuvense starters

In 2023 kende ons land opnieuw een recordaantal startende ondernemingen. De stijging van het aantal starters en de startersdichtheid is het grootst in Vlaams-Brabant.  Dat blijkt uit de nieuwste Startersatlas 2023 van UNIZO

Ondanks de records is de netto aangroei van het aantal ondernemingen alarmerend laag. Het aantal stopzettingen bereikt een recordhoogte en de faillissementen stijgen.  Om wie onderneemt te steunen, vraagt UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel de nieuwe federale regering om een ondernemersaftrek in te voeren en administratieve rompslomp aan te pakken. Ook op lokaal en provinciaal niveau roept UNIZO op om ondernemers te omarmen. Ze zorgen voor lokale tewerkstelling, zetten zich vaak in voor lokale verenigingen en dragen bij tot een duurzaam economisch systeem. Een performante dienstverlening met een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers, een faire fiscaliteit, en eenvoudige vergunningsprocedures zijn dan ook nodig om ondernemers alle kansen te geven. 

In 2023 werden in België 120.478 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht.  In absolute cijfers is met 20.338 nieuw opgerichte ondernemingen (17,2% van de totale starterspopulatie in België) de provincie Antwerpen koploper. Dan volgend Oost-Vlaanderen met 15.819 starters of een aandeel van 13,4% en Vlaams-Brabant met 14.244 starters (aandeel van 12,0%). 

De stijging van het aantal starters tussen 2022 en 2023 is wel het meest uitgesproken in Vlaams-Brabant (2,3%). Als we Brussel buiten beschouwing is ook de startersdichtheid het grootst in Vlaams- Brabant met 12,0 startende ondernemingen per 1.000 inwoners. De andere Vlaamse provincies scoren wat lager. Antwerpen en Oost-Vlaanderen volgen met 10,6 en 10,1 nieuw opgerichte ondernemingen per 1.000 inwoners. Daarna komen Limburg en West-Vlaanderen met startersdichtheden van telkens 9,8 starters per 1.000 inwoners.

Ondanks het grote aantal starters, is er volgens Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, geen echte hoerasfeer. Door het stijgend aantal stopzettingen en faillissementen is het aantal ondernemingen netto veel minder sterk gestegen. Op een totaal van 1.266.027 Belgische ondernemingen begin 2024 noteren we een nettogroei met 1,46%. Dit is het laagste verhoudingscijfer in tien jaar.”  

UNIZO-prioriteit: voer een ondernemersaftrek in 

Werk aan de winkel dus. Er is nood aan een algemeen beter ondernemersklimaat. UNIZO pleit voor een fiscale ingreep waar ook ondernemers zonder vennootschap mee gebaat zijn. Nergens is de belastingdruk hoger dan in ons land. De grondige fiscale hervorming moet er nu komen, en UNIZO wil dat daarbij ook een ondernemersaftrek wordt ingevoerd. 

 “Niet enkel werknemers, maar ook ondernemers zonder vennootschap  worden belast in de personenbelasting. We moeten hen zuurstof geven. De ondernemersaftrek ondersteunt actieve ondernemers én kan de goesting om te ondernemen stimuleren bij andere personen”, zegt Elke Tielemans . “Bovendien is dit een positieve maatregel die het verschil in belastingdruk tussen vennootschappen en eenmanszaken verkleint. Door het invoeren van de ondernemersaftrek van 20% op de belastbare winst - met een jaarlijks maximum van 20.000 euro - kunnen zelfstandige ondernemers tot 10,70 procentpunt van hun belastingen besparen. Zo verschuift het kantelpunt waarop de winst van zelfstandigen meer belast wordt dan vennootschappen van 42.500 EUR naar 87.500 EUR winsten.”  

Weg met administratieve rompslomp 

Daarnaast breekt UNIZO nogmaals een lans voor een sterke administratieve vereenvoudiging.

De administratieve rompslomp in dit land blijft enorm. Vereenvoudiging leidt nochtans tot meer ondernemerszin en tot een verhoogde competitiviteit. In tijden van begrotingstekort is het één van de goedkoopste manieren om tot die resultaten te komen. Zo moet er toezicht komen op administratieve vereenvoudig voor nieuwe én bestaande regels, met duidelijke doelstellingen die consequent worden opgevolgd. Voor elke euro extra administratieve last, moet er voor 3 euro vereenvoudigd worden.

 

Lees meer over