Jonge boeren Groene Kring vragen een toekomst in Vlaanderen

tractor
Sinds gisteren en tot zaterdag 17 april trekken de leden van Groene Kring, de grootste vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, met een colonne tractoren dwars door Vlaanderen. Ze vragen daarmee aandacht voor hun toekomst, die steeds verder onder druk komt te staan. Hun boodschap: “Om te blijven zorgen voor uw voedsel en uw landschap, zijn jonge boeren onmisbaar”.

De toekomst van de jonge boeren komt steeds verder onder druk te staan. Het stikstofdossier dreigt een grote impact te hebben op de mogelijkheid om een landbouwbedrijf uit te baten. Bovendien ligt de vergunningsverlening quasi volledig stil en wordt het ondernemerschap van jonge boeren zo beperkt. Daarnaast zet het steeds veranderende beleid de rechtszekerheid van boeren op de helling. Daar komt nog bij dat de toegang tot grond steeds schaarser wordt, waardoor jongeren geen ruimte hebben om te boeren.  Dit alles dreigt ervoor te zorgen dat jonge boeren en hun familiebedrijven niet meer verder kunnen.

Groene Kring wil de regering en elke burger duidelijk maken dat jonge boeren net van heel groot belang zijn voor de toekomst van het voedsel en het landschap in ons land. Daarom houden de jonge boeren een estafette met hun tractoren dwars door Vlaanderen. Elke dag, na een uitgestippelde route, geven ze het symbolische stokje door aan een nieuwe groep jonge boeren van een volgende provincie. De estafette begint dinsdag in Limburg en eindigt zaterdag in West-Vlaanderen.

“Als jonge land- en tuinbouwers willen wij aandacht vragen voor onze toekomst. Wij kunnen niet zorgen voor heerlijk voedsel en een prachtig landschap als we geen ruimte, perspectief en rechtszekerheid hebben om te kunnen ondernemen. Wij willen deze boodschap op een positieve manier overbrengen aan regering en de burger”, zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring.

In Vlaams-Brabant, werd op vraag van de politie geen grote colonne van tractoren georganiseerd om de estafette ook in Vlaams-Brabant voort te zetten. Daarom zal een symbolische route gereden worden met een beperkt aantal tractoren.

Lees meer over