Zoutleeuw wil woonbehoeften van haar bevolking kennen

zoutleeuw
Het stadsbestuur van Zoutleeuw werkt mee aan een woononderzoek om het woonbeleid beter af te kunnen stemmen op de noden van de bevolking en om plaats te maken voor het soort van woonprojecten die bewoners graag willen. Iedere bewoner van de stad kan een anonieme vragenlijst beantwoorden via de website van de stad.

“Wij vragen vooral aan personen tussen 20 en 29 jaar of die ouder zijn dan 55 jaar om hieraan mee te doen”, zegt stedenbouwkundig ambtenaar Johan Thomas. “Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier. Vragen die je liever niet invult kan je overslaan om vervolgens door te gaan met de volgende vragen.”

Het woononderzoek is een samenwerkingsverband tussen de stad Zoutleeuw, de provincie Vlaams-Brabant en de Technische Universiteit Delft. Het maakt deel uit van een breder Europees project “Housing 4.0 Energy”.

De enquête is anoniem. De onderzoekers vragen niet naar je naam en jouw antwoorden worden samen met alle andere antwoorden verwerkt tot globale resultaten. Je antwoorden worden veilig opgeslagen in een databestand dat enkel voor het onderzoeksteam toegankelijk is. De gegevens worden enkel verwerkt voor de studie en worden niet gedeeld met derden. Ze zullen na analyse verwijderd worden. Papieren bevragingen worden na invoer vernietigd. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zullen in ‘De Zoutpot’ worden gepubliceerd.

Voor vragen over deze vragenlijst kan je contact opnemen per mail of per telefoon met Katrien Tratsaert: katrien.tratsaert@vlaamsbrabant.be of 016 26 73 03, Harry van der Heijden (TU Delft): H.M.H.vanderHeijden@tudelft.nl of +31 (0) 6 28616607, Cynthia Souaid (TU Delft): C.Souaid@tudelft.nl of +31 (0) 6118189149 of Johan Thomas (stad Zoutleeuw): johan.thomas@zoutleeuw.be of 011 94 90 31.

Lees meer over