Zoutleeuw neemt zekere voor onzekere, “ons geen twee keer laten verrassen”

Zoutleeuw container
Gelet op de weersvoorspellingen, met mogelijks plaatselijk intens onweer vanaf zaterdag 24 juli, doet de technische dienst er alles aan om klaar te zijn voor mogelijk nieuw onheil. Dijken en dammen worden gecontroleerd en waar nodig bijkomend verstevigd.

In Zoutleeuw wordt alles in gereedheid gebracht om verder onheil te voorkomen indien, zoals voorspeld, er opnieuw een onweer losbarst boven de regio. Natte zandzakjes die bij de vorige overstromingen werden gelegd en nu niet meer gebruikt, worden door de technische dienst opgehaald en vervangen door een pallet met nieuwe zandzakken. “We laten ons geen tweede keer verrassen”, klink het vastberaden. Alle andere zandzakken blijven liggen en worden pas opgehaald van zodra de weersomstandigheden dit toelaten. De zandzakjes die de inwoners dan niet meer wensen te gebruiken, zullen opgehaald worden. Verdere communicatie hierover volgt volgende week. De strategische voorraad zandzakjes werd ook terug aangevuld en kan ingezet worden op die locaties waar de nood het hoogst zou zijn bij eventuele wateroverlast.

Big bags gevuld met zand, bijhorende zakken en een buis om de zakken te vullen, staan klaar in de Lewastraat 3, de stadsloods ter hoogte van de ingang van het voormalig containerpark, in de Schoolstraat te Budingen op de parking begrafenisondernemer Stiers en aan de kerk van Halle, de parking achter de kerk.

Wie nog problemen heeft om afval dat ontstaan is ten gevolge van waterschade kwijt te raken, neemt contact op met onze milieudienst via 011-94 90 34. Meer info: https://www.zoutleeuw.be/getroffen-door-waterschade-kosteloos-naar-het-recyclagepark.

Betreffende de waterschade adviseert de stad om te: zorgen voor voldoende bewijzen voor uw verzekering. Neem voldoende foto’s van de geleden schade, de defecte toestellen en huisraad - zowel in de woning als van zodra deze in de container werden verzameld.

Lees meer over