Zoutleeuw krijgt deze zomer Provençaals tintje

Zonneleeuw

Wanneer je de komende zomer door Zoutleeuw rijdt, waan je je wellicht in de Provence. Overal lachen de zonnebloemen je tegemoet. Zoutleeuw wordt dan eventjes Zonneleeuw.

De voorbereidingen om de stad te laten schitteren, zijn volop in voorbereiding. Momenteel worden er zo’n 2.000 zonnebloemen uitgezaaid in bloempotjes. Asielzoekers die wonen in het opvangcentrum van Zoutleeuw zetten zich daarvoor in. Op 4 juni worden de voor gezaaide zonnebloempjes uitgeplant.

Iedereen die hieraan wil meewerken is die ochtend vanaf 9 uur welkom in het OCMW-park van Zoutleeuw. Je wordt er onthaald met een drankje en een zonnebroodje dat enkele personen uit het asielcentrum hier speciaal voor bereidden. De plantactie volgt na het symbolisch ontbijt. Groepjes worden naar een 15-tal locaties in de stad gestuurd.

Lees verder onder de foto
Asielzoekers zaaien zonnebloemen

Parallel ontvingen de lokale scholen en jeugdverenigingen deze maand ook zonnebloempitjes om zelf te zaaien. De kleuters van De Kleine Picasso kregen de speciale opdracht om een hele hoop zonnebloempjes in pot te kweken. Deze worden vanaf half juni weggeschonken aan bezoekers van het historisch stadhuis bezoeken, zolang er voorraad is.

In de zomermaanden vormen de uitgeplante zonnebloemen een fietsroute langs troostplekjes, pleintjes en fietspaden in Zoutleeuw. De zonnebloemen worden dan vergezeld van lokale kunstwerken en gedichten. Op die manier zet stad Zoutleeuw haar band met zustergemeente Zundert in de verf: Zundert is namelijk de geboorteplaats van Vincent Van Gogh.

Dit jaar krijgt de plantactie een bovendien extra tintje mee: de zonnebloem is namelijk ook een nationaal symbool in Oekraïne, en daarmee, in deze bijzondere tijden, van het verzet tegen oorlog en onderdrukking.

Plant je graag mee aan een zonnebloemenzee op zaterdag 4 juni? Geef dan een seintje op zonneleeuw@zoutleeuw.be en blijf op de hoogte!

Zonneleeuw is een initiatief van Fedasil Zoutleeuw in samenwerking met de stad.

Lees meer over