Wateroverlast juli 2021 in Zoutleeuw niet erkend door Vlaamse Regering

wateroverlast Zoutleeuw

Met verbazing stelt het stadsbestuur vast dat Zoutleeuw door de Vlaamse Regering niet erkend is voor de wateroverlast van 14 tot 16 juli van dit jaar. (Foto stad Zoutleeuw)

Nochtans werd de ganse Getevallei overspoeld en werden Zoutleeuw en haar inwoners zwaar getroffen door overstromingen ten gevolge van de extreme regenval stroomopwaarts. De erkenning door Vlaanderen gebeurt op basis van een aantal criteria zoals onder meer de hoeveelheid neerslag die er op het grondgebied viel in de genoemde periode. Deze criteria zijn wettelijk vastgelegd en worden beoordeeld door de Vlaamse Milieumaatschappij, het KMI en het Waterbouwkundig laboratorium.

“Voor het stadsbestuur is deze beslissing onbegrijpelijk en ze legt zich niet neer bij het besluit”, aldus burgemeester Boudewijn Herbots. Het bestuur vraagt dringend overleg met alle betrokken instanties om een aanvullende beslissing te bekomen voor de getroffen burgers en de stad, vooral omdat de beoordeling zich beperkt tot de genoemde criteria zonder rekening te houden met de omvang van de ramp in zijn totaliteit.

Lees meer over