Staatssecretaris Asiel en Migratie Sammy Mahdi en bewoners asielcentrum Zoutleeuw samen voor opruimactie in Zoutleeuw

mahdi
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en bewoners van het Fedasil opvangcentrum te Zoutleeuw verzamelden op zaterdag 18 september zwerfvuil in de buurt. Dit initiatief vindt plaats in het kader van World Clean Up Day. De Staatssecretaris stak zelf de handen uit de mouwen samen met bewoners van het opvangcentrum.

De bewoners van het opvangcentrum in Zoutleeuw zijn mensen die hun land zijn ontvlucht, internationale bescherming hebben aangevraagd, en waarvan de aanvraag door België wordt onderzocht. Het centrum wordt beheerd door Fedasil. Momenteel verblijven er 104 personen in Zoutleeuw, waaronder families, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarigen. Elke week wandelen de bewoners een vaste ronde om zwerfvuil te verzamelen en zo de buurt proper te houden.

“Het is mooi om te zien dat iedereen zijn steentje wil bijdragen tot een propere en duurzame wereld”, zegt de staatssecretaris. “Deze mensen willen een verschil maken en een nuttige bijdrage leveren aan onze samenleving. Op een stoel blijven zitten, wachtend op een antwoord op hun asielaanvraag is hier niet aan de orde. Vele asielzoekers zijn zelf vragende partij om vrijwilligerswerk te doen of gewoonweg te werken. We willen dit verder stimuleren. Ik juich dergelijke initiatieven dan ook enorm toe.”

Zoutleeuw is niet het enige opvangcentrum waar op de World Clean Up Day schoonmaakacties  plaatsvinden. Ook in Wallonië wordt dit al jaren gedaan met Wallonie plus People. Daarnaast nemen heel wat asielzoekers vrijwillig deel aan andere belangrijke initiatieven, zoals het doen van vrijwilligerswerk in verschillende vaccinatiecentra in Vlaanderen.

Lees meer over