Sociale dienst Zoutleeuw koopt duo-fiets voor woonzorgcentrum

iedereen mobiel
Niemand mag worden vergeten in het “beweeg meer” verhaal. Toch dreigen senioren wel eens uit te boot te vallen. Dat geldt zeker voor personen die verblijven in een woonzorgcentrum. De aankoop van een eerste duo-fiets voor het WZC De Vesten is een eerste stap om ook onze oudste landgenoten in beweging te krijgen.

Het stadsbestuur van Zoutleeuw, Mobiel 21, VZW leader Hageland en de provincie Vlaams-Brabant investeren, samen met Europa in kader van plattelandsontwikkeling, in het project “iedereen mobiel”.

“Het project beoogt de trage fiets- en wandelwegen maximaal in te zetten voor de verplaatsing van zoveel mogelijke doelgroepen”, vertelt Monique Swinnen, voorzitter van Leader, provincieraadslid en ere-gedeputeerde van Vlaams-Brabant. Het doet dit zowel voor toeristische als functionele doeleinden. We stellen vast dat er al heel wat inspanningen gedaan worden om deze trage wegen open te stellen. Het is dan ook noodzakelijk om zoveel mogelijk doelgroepen te stimuleren om deze te gebruiken door fietsvaardigheden bij te brengen.”

Vergrijzing van de bevolking voedt de problematiek van vervoersarmoede, zegt Swinnen, en als gevolg hiervan neemt de vereenzaming toe.

“De focus in dit pilootproject ligt op de vervoersarmoede, de sociale dimensie van fietsen in de woonzorgcentra en het gezondheidsaspect van fietsen. Naast het voorzien van fietsopleidingen zal de opgedane ervaring gebundeld en gepubliceerd worden, zodat ook andere instellingen hiervan gebruik kunnen maken.”

Een duo-fiets is aangekocht voor het WZC de Vesten, maar wordt ter beschikking gesteld aan de  andere woonzorgcentra van Zoutleeuw. De VZW Ter Bogaerde is eveneens partner in dit project en zal voor haar eigen inwoners ook een aangepaste fiets aankopen.

Lees meer over