Nieuwe laag asfalt voor fietspaden Grote Steenweg in Zoutleeuw

asfalt fietspad
Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf maandag 28 juni de asfaltverharding op de fietspaden in beide richtingen op de Grote Steenweg (N3) in Zoutleeuw tussen de kruispunten met de Boomgaardstraat en de Nieuwe Neerlandensestraat.

“Over een afstand van ongeveer 2 kilometer zullen fietsers na de werken comfortabeler kunnen rijden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De oude en versleten “rode” slemlaag wordt afgefreesd en vervangen door een comfortabele nieuwe laag in asfalt. Fietsers rijden vier dagen afgebakend via een aparte fietscorridor op de rijweg langsheen de werfzone. Voetgangers kunnen ongehinderd hun weg verder zetten. Ook de bushaltes zullen nog bediend worden.

Het verkeer kan telkens in de richting waar er niet gewerkt wordt op twee versmalde rijstroken doorrijden. Ter hoogte van een tweetal midden-eilanden wordt het verkeer beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Beide zijstraten die uitkomen op de Grote Steenweg binnen de werfzone worden afgesloten: de Pen en Broekstraat. Lokale omleidingen worden voorzien. Opgelet: de verkeerslichtenregeling van het kruispunt Nieuwe Neerlandensestraat en Zoutleeuwsesteenweg met de Grote steenweg wordt tijdelijk uit dienst gesteld.

Lokale hinder door ‘frees en asfalteringstrein’

Alle omwonenden hebben steeds toegang tot hun perceel. De toegang kan tijdelijk belemmerd zijn, wanneer de ‘frees- en asfalteringstrein’ - een aantal werkvoertuigen achter elkaar -  zich voortbeweegt over de werfzone. Na het asfalteren is het fietspad enkele uren niet berijdbaar, omdat het asfalt moet afkoelen. Er geldt in beide rijrichtingen vier dagen parkeerverbod over de gehele werfzone.

Lees meer over