Bij lenteschoonmaak werd heel veel zwerfvuil in Zoutleeuw verzameld

lenteschoonmaak zoutleeuw
Onlangs hebben een 75-tal Mooimakers verspreid over 14 dagen een 200-tal zakken vol met zwerfvuil verzameld. De bevoegde schepen Roger Mertens (CD&V) trekt hieruit enkele lessen.

 “We merken dat er nog heel veel blikjes en plastic flessen gevonden worden”, aldus Mertens. “Onze gemeenteraad pleit daarom voor de invoering van statiegeld. Uit andere landen blijkt dat dit een serieus hulpmiddel is om zwerfvuil te verminderen (30 tot 40%). “ Daarnaast troffen de Mooimakers in dieper gelegen grachten (o.a. langs de fietssnelwegen) vaak  lege flessen sterke drank aan. “Voor beide fracties (blikjes/plastic flessen en glazen flessen) is er geen relatie met de kostprijs van de gereglementeerde inzameling”, gaat hij verder.  “Een blauwe zak kost amper 0,15 euro, glas kan men gratis kwijt in de glascontainers of op het recyclagepark. Aan de prijs kan het dus niet liggen.”

Tijdens de lenteschoonmaak werd ook vastgesteld dat snoeihout en grasmaaisel geregeld in de dichtstbijzijnde gracht gekapt wordt. “Dat i bijzonder jammer  omdat ze een kostbare grondstof uitmaken voor composteerinstallaties”, gaat de schepen verder. “Bovendien is het open houden van het grachtensysteem belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Ook voor deze twee fracties kan men gratis naar het recyclagepark: voor snoeihout tot 300 kg/gezin/jaar en voor gras en blad gratis in oktober t/m december. In 2020 werd er 200 ton snoeihout gratis aangeboden op het recyclagepark; voor gras en blad 19,50 ton. Zelf composteren is ook een prima alternatief. In 2020 werden er 80 compostbakken op het recyclagepark aangekocht door onze inwoners.”

Ook voor de hondenpoep doet de schepen beroep op de verantwoordelijkheid van de baasjes. “Hondenpoep hoort in een hondenpoepzakje. Nog te vaak wordt dit niet gedaan”, aldus de schepen. ” En als het gebeurt, dan kan het niet de bedoeling zijn om het hondenpoepzakje te dumpen in een berm of in struiken.”

De schepen wijst erop dat de stad er bij Ecowerf op heeft aangedrongen om hen  in de toekomst de ondersteunen met camerabewaking. “ Tegen midden van dit jaar beloofde Ecowerf ons concrete voorstellen hierover.”, aldus de schepen.

Toch wil hij graag iedereen bedanken die helpt bij het proper houden van Zoutleeuw. “Op de eerste plaats zijn dat de vele mensen die heel het jaar door geregeld zwerfvuil ruimen”, aldus de schepen. “Daarnaast ruimen ook de medewerkers van de sociale onderneming De Winning wekelijks onze belangrijkste invalswegen, goed voor een jaarlijks kost van  15.000 euro. Ook de mensen van onze technische dienst verrichten heel wat opruimwerk in het kader van het sluikstorten en maken ook wekelijks 120 afvalbakjes leeg. Samen met onze enthousiaste milieuambtenaar en de mensen van Ecowerf zorgen zij ervoor dat Zoutleeuw proper blijft.”

Lees meer over