Vooruit Tienen wil volwaardige “Zomermagie” als alternatief voor Suikerrock op Grote Markt

Suikerrock stopt ermee, laatste editie in 2020
Vooruit Tienen wil graag leuke activiteiten op de Grote Markt waar veel mensen kunnen aan deelnemen.

Geen Suikerrock meer op de Grote Markt van Tienen. “Voor de enen een zegen, voor anderen een financiële aderlating”, meent Vooruit Tienen die pleit voor een zomer lang aantrekkelijke activiteiten op de Grote Markt.

Een tijdje terug maakte de organisatie van Suikerrock bekend dat ze het centrum van onze stad zou verlaten. Geen Simple Minds of andere grote namen meer op onze vernieuwde Grote Markt.

“Jammer, maar toch was het niet helemaal een verrassing”, meent gemeenteraadslid Bart Thomas. “De spanningen tussen sommige handelaars en de organisatie namen de laatste jaren alleen toe. Nochtans heeft Vooruit het stadsbestuur in 2017 al opgeroepen om haar rol als bemiddelaar op te nemen. Een aantal mensen zal zeker tevreden zijn dat het stadsfestival het centrum verlaat. Voor sommigen was het te groot geworden om nog in het centrum te laten plaatsvinden, zeker met een stadsbestuur dat de regierol te weinig in handen durfde nemen.”

Raadslid Thomas: “Voor andere handelaars daarentegen is het vertrek dan weer een serieuze aderlating. Zij rekenden toch wel op de inkomsten waar het festival voor zorgde. Meer zelfs, een aantal horecazaken overleefden wellicht dankzij Suikerrock. En die handelaars wil Vooruit niet zo maar in de steek laten.”

Lees verder onder de foto
Tienen zomeractiviteiten_2
Vooruit wil de Grote Markt ten volle benutten tijdens de zomermaanden

“Na al twee zware coronajaren dringen wij dan ook aan op een volwaardig alternatief. Dat hoeft zeker geen nieuw festival te zijn. Maar wij, van Vooruit, denken dat er nu snel moet nagedacht worden over activiteiten op en rond de Grote Markt – op maat van onze stad - die zowel de bewoners van de stad als de handelaars ten goede komen. Belangrijk voor de reeds aanwezige handelaars maar ook om nieuwe ondernemers naar ons centrum aan te trekken.”

Na het geslaagde “Wintermagie”, moet er misschien een volwaardige “Zomermagie” komen. Geen 80.000 bezoekers op één weekend naar de stad lokken, maar net zoals Wintermagie over 4 weken werd gespreid, kan er nu nagedacht worden over een ganse zomer lang activiteiten op en rond onze nieuwe Grote Markt. Activiteiten als (straat)theater, muziek, een soort “Hapje, Tapje”.

Vooruit wil het voorstel alvast bespreken tijdens de gemeenteraad van 27 januari.

Lees meer over