“Veel meer middelen en acties nodig voor een proper Tienen”

onkruid
“Hoe goed de reinigings- en onderhoudsploegen ook hun best doen, men krijgt de problematiek niet onder controle.” Fractieleider Nele Daenen (Vooruit) reageerde tijdens de gemeenteraad van 30 september op het persbericht van de stad over de “Week van de handhaving” over zwerfvuil en sluikstorten in de stad.

“Er zijn wat ons betreft veel meer middelen, veel meer acties en veel meer werkkrachten nodig om dit structureel aan te pakken”, aldus Nele Daenen. “Netheid van onze stad is terecht één van de topprioriteiten voor de Tienenaar. Dat bleek nog maar eens uit de resultaten van de burger-enquête in 2019 en de recente stadsmonitor. Er is veel meer nodig dan een sensibiliseringscampagne en een beperkte handhaving tegen zwerfvuil.”

Lees verder onder de foto

Daenen

Daenen: “Een realiteit waar veel mensen ons telkens weer op aanspreken. Als je vandaag door onze stad of door de deelgemeenten gaat of rijdt, dan ligt die er helaas vaak vuil bij. Er is enerzijds de problematiek van zwerfvuil, maar anderzijds ook van groenonderhoud en onkruidbestrijding. Zonder te negatief te willen zijn, maar het is helaas een dagelijkse vaststelling dat er sinds jaren niet echt vooruitgang wordt gemaakt in de aanpak van de netheid van onze stad. Men kan dit proberen te verklaren door het feit dat men geen pesticiden meer mag gebruiken, dat men een andere manier heeft van groenonderhoud met meer biodiversiteit, of dat het toch een uitzonderlijk natte zomer is geweest, maar dat is toch heel kort door de bocht. De mensen nemen daar geen genoegen mee. De mensen verwachten oplossingen en niet telkens opnieuw uitvluchten.”

Lees verder onder de foto

glasbollen

“In andere steden heeft men wel direct ingegrepen tijdens de zomermaanden door tijdelijk extra mankrachten in te zetten. Waarom kan dat niet in Tienen? Waarom lopen we altijd achter de feiten aan en kijken we ernaar zonder er iets aan te doen”, vervolgt Nele Daenen haar betoog. “Het is gewoon een feit dat er vandaag voor deze gekende problematiek veel te weinig structurele oplossingen worden voorzien. De reinigings- en onderhoudsploegen doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar zij moeten helaas roeien met de riemen die ze hebben.”

Volgens Daenen moet men gaan inzien dat dit te maken heeft met beleidskeuzes waar de Tienenaar om vraagt.

“Wij doen opnieuw een oproep om hiervoor veel meer middelen, werkkrachten en acties te voorzien om zo een proper Tienen te kunnen realiseren. Als stad hierbij kunnen wij wijken en buurten ondersteunen en hen zo mee verantwoordelijk maken voor hun eigen straat of buurt. Alleen op die manier kunnen we komen tot een ‘Fier Tienen’.”

Lees meer over