Tussen 650 en 1000 bomen per vergissing vernield in Stadsrandbos

Stadsrandbos

In Tienen werd er, door een miscommunicatie met de aannemer en de uitvoerder, twee-derde van het Stadsrandbos omgefreesd. In totaal werden tussen de 650 1000 bomen vernield, een vergissing bleek achteraf.

Het Stadsrandbos is een project dat begon in 2018. De stad sloeg toen de handen in elkaar met het OCMW, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) om een gebied aan de zuidkant van de stad om te vormen tot een toegankelijk wandelbos.

Het gaat om een gebied van 8 hectare waar, samen met leerlingen en buurtbewoners, meer dan duizend bomen werden aangeplant. De bedoeling was een parkbos aan te leggen met een recreatieve functie.

Vandaag ging het tweede deel van de werken van start maar daarbij liep het dus grondig mis en werden tussen 620 en 1000 bomen omgefreesd. De bomen waren 4 jaar oud en zijn onherstelbaar stuk.

Omdat er een specifiek beplantingsplan bestaat, kunnen er op het perceel niet zomaar om het even welke bomen worden aangeplant. De aannemer, die zich intussen verontschuldigde, moet er nu 4 jaren oude specifieke bomen zetten.

De stad bekijkt intussen hoe hoog het kostenplaatje zal zijn. “Ik betreur de vergissing en ik vind het vooral ook erg omdat er destijds heel wat mensen veel energie hebben ingestoken”, besluit schepen van Milieu Tom Roovers.

Lees meer over