Tiens ereschepen Patrick Grootjans kwaad over vroege huisvuilbelasting

Patrick Grootjans
Ereschepen Patrick Grootjans (ex sp.a) is er niet over te spreken dat de jaarlijkse belasting op het huisvuil dit jaar vroeger toekomt dan vorig jaar. “Ik had eerder verwacht dat stad dit jaar de taks zou afschaffen als ruggensteuntje voor de bevolking”, zegt Grootjans.

“Met verbijstering stel ik vast dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de belasting op het ophalen van het huisvuil dit jaar twee maanden vroeger te innen dan vorig jaar. De desbetreffende aanslagbiljetten zijn al uitgestuurd”, aldus de ereschepen.

Grootjans: “Dat is werkelijk een kaakslag voor de Tienenaar, die het de afgelopen periode door de coronacrisis (ook) financieel heel moeilijk heeft gehad. Ik had eerder verwacht dat het college – als ruggensteuntje aan de zwaar getroffen burger – in 2021 zou afgezien hebben van de aanslag in kwestie. Klaarblijkelijk is voor de huidige meerderheid de ondersteuning van de ondernemers – via onder meer de trouwens ook voor mij zeer terechte schrapping van de terrassentaks en van de belasting op de taxidiensten – belangrijker dan een ‘geste’ naar de bevolking toe.”

“Overigens een kortzichtige visie, want een kleine, doch voor menige Tienenaar wel wezenlijke verhoging van de koopkracht door de niet-inning van de huisvuilbelasting zou ook de Tiense handel ongetwijfeld onrechtstreeks ten goede komen”, meent Patrick Grootjans.

“Het spreekt voor zich dat niemand graag een uitnodiging ontvangt om een belasting te betalen en dit trouwens op geen enkel moment tijdens het jaar. We zijn ons er van bewust dat sommige gezinnen en alleenstaanden door de coronacrisis het financieel moeilijk hebben om facturen te betalen. Dit zal niet alleen met deze factuur zijn, maar met vele andere facturen. Als dit zo is, kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat men zich gaat aanmelden met de diensten van het Sociaal Huis opdat men deze Tienenaars kan helpen”, reageert eerste schepen Bram Delvaux (Open VLD), bevoegd voor Financiën.

  

Lees meer over