Tienen wil erkenning van Paardenprocessie Hakendover en Dertienmaal als immaterieel erfgoed

Paardenprocessie Hakendover
De processie bestaat al van in de 16de eeuw.

In maart 2021 startte het Processiecomité van Hakendover in samenwerking met de stad Tienen een traject op voor de opname van de Paardenprocessie en het Dertienmaal in de Vlaamse inventaris voor het immaterieel erfgoed.

Het is een eerste stap om beide tradities ook door Unesco als immaterieel cultureel werelderfgoed te laten erkennen. Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. Praktijken als het carnaval van Aalst, het telen van grondwitloof, de bloemencorso’s en het vieren van Sinterklaas en Sint-Maarten staan er vandaag al op.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het aanvraagdossier dat op 15 april bij de Vlaamse overheid zal worden ingediend.

Meer over de aanvraag tot erkenning leest u in Passe Partout van 2 februari.

Aankondiging processie 1904
Omdat katholieke processies eind 19de eeuw verboden waren in Nederland, kwamen boeren uit Noord-Brabant op bedevaart naar Hakendover. Dit is een dagbladaankondiging uit 1904.

Lees meer over