Spelend Nederlands leren in Tienen voor goede start in september

taalstimulering
Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) trekt € 7.500 uit voor taal-stimulerende activiteiten in Tienen. In augustus organiseert de stad vier taal-speelweken voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

In totaal zullen er in Vlaanderen 55 projecten van start gaan voor een bedrag van twee miljoen euro. “De projecten worden georganiseerd door lokale besturen in samenwerking met tal van lokale partners”, aldus de minister. “Met ondersteuning vanuit de Vlaamse Regering kunnen we bijna 40.000 leerlingen bereiken.”

Kinderen uit gezinnen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, lopen vaak een verhoogd risico op een hobbelig schoolparcours. Daarom zet de Vlaamse Regering fors in op de kennis van de Nederlandse taal. Ze hebben als doel kinderen en jongeren die thuis weinig of geen Nederlands spreken te helpen om onze Nederlandse taal beter te leren kennen tijdens schoolvakanties of tijdens naschoolse momenten.

“In Tienen zijn er heel wat kinderen waarvan de thuistaal niet het Nederlands is. Bij de kleuters gaat het bij 1 op 4 kinderen”, zegt Ine Tombeur (N-VA) schepen van Mensen. “In augustus organiseren we vier taal-speelweken voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Deze taal-speelweken helpen hen de kennis van onze taal bij te spijkeren en hen zo extra kansen te bieden op een sterke taalontwikkeling en leerkansen. Binnen ons meerjarenplan werd er naarstig gewerkt rond taal, hierover vertellen we graag meer in het najaar.”

Lees meer over