Moet stadsbestuur Tienen (mee) instaan voor gratis maandverband?

Kjell Coel
“Het stadsbestuur erkent de nood aan tampons en maandverband, maar onderneemt voorlopig niets. Jammer dat de stad wacht op maatregelen van de Vlaamse en federale overheden”, zegt voorzitter Kjell Coel van de lokale Vooruit afdeling. “Dat het stadsbestuur niets onderneemt zou ik niet zeggen” reageert Ine Tombeur (N-VA), schepen van Mensen, “Laten we eerst de resultaten afwachten van de automaten in scholen.”

Uit een recente studie van Caritas Vlaanderen blijkt dat jonge meisjes geregeld een tekort hebben aan menstruatiemateriaal. Dat is gemiddeld zo bij 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar en dat loopt bij meisjes in armoede op naar 45%.

Kjell Coel: “Op de specifieke dagen van de maand maken zij dan gebruik van donkere kleding, sokken in hun ondergoed, dubbelgevouwen wc papier of spijbelen ze. Het zijn nochtans net deze meisjes die vaak al een leerachterstand hebben of uit een minder stimulerend milieu komen. Ook de drempel om maandverband aan het secretariaat op school te vragen is te hoog, zo blijkt. Het vreemde is dat het stadsbestuur het menstruatiemateriaal als basisrecht ziet, het probleem erkent maar er zelf eigenlijk helemaal niets aan doet.

Begin maart kozen Caritas Vlaanderen en VZW Bruzelle het Tiense Atheneum uit als één van de testscholen. Ze plaatsten kastjes met gratis maandverband op een discrete, maar toegankelijke plaats in de buurt van de toiletten. Daar bleef het niet bij. Leerkrachten en de leerlingenraad worden betrokken om het bewustzijn en respect voor deze kastjes te verhogen en het taboe te doorbreken.

OCMW

“Daarom vroegen we de stad of men wist waarom Tienen één van de uitgekozen steden was en of er al gewenste resultaten waren”, aldus Coel, “We moeten helaas vaststellen dat het stadsbestuur wacht op maatregelen van de Vlaamse en Federale overheden en dat is jammer, want steden kunnen via hun OCMW ’s zelf ook stappen ondernemen. OCMW ’s hebben een directe lijn met de inwoners die in armoede leven. Een specifiek budget voor maandverband of tampons is een mogelijkheid, steunbarema’s kunnen ook. Samenwerken aan een draagvlak en taboes doorbreken kunnen eveneens met verschillende diensten lokaal worden bekeken.

Schepen Tombeur: "Dat het stadsbestuur niets onderneemt, zou ik niet zeggen. Laten we eerst de resultaten afwachten van de automaten in scholen. Toen ik in het middelbaar zat, hingen er condoomautomaten, die hun doel misten. Dus wacht ik nu ook graag de evaluatie van deze automaten af. Ik weet dat mensen ondertussen terecht kunnen bij B.O.M., dus ze kunnen zeker ergens terecht.”

“Menstruatie is een actueel thema ook binnen de Vlaamse en federale overheid”, vervolgt Tombeur haar betoog. “Daar bekijkt men welke maatregelen genomen kunnen worden. Wij kunnen later overgaan naar een structurele aanpak.”

B.O.M. krijgt hulp voor menstruatieproducten via VZW Bruzelle. Personen die willen helpen, kunnen terecht bij het Huis van de Mens in de Beauduinstraat dat materiaal inzamelt.

Lees meer over