Metaalbedrijf Affilips Tienen in de bres voor Leuvense vzw De Wigwam

Wigwam_1

Eens te meer kan de Leuvense vzw De Wigwam, die zich richt naar kansarme en kwetsbare kinderen en hun gezin, rekenen op een financiële tegemoetkoming van Affilips.

Via inclusieve dagopvang voor de kinderen, werken de begeleiders intensief samen met hun gezin aan het welbevinden, het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van vaardigheden. Hieraan gekoppeld biedt ze, in samenwerking met diverse partners, een brede gezinsondersteuning aan met de bedoeling de algemene situatie van het gezin te verbeteren, samen met het gezin een sociaal netwerk en vangnet uit te bouwen en schakels te leggen naar de samenleving om zo hun leven en dat van hun kinderen (terug) op de rails te krijgen.

Coördinator Tom Possemiers: “De aanhoudende coronacrisis maakte van 2021 een moeilijk jaar zowel voor kinderen, gezinnen, maar ook voor de medewerkers in Wigwam. Toch werd er ook dit jaar weer voorzien in extra ondersteuning van kinderen en gezinnen dankzij de extra inzet van alle medewerkers en steeds rekening houdend met de veranderende coronamaatregelen.”

Lees verder onder de foto
Wigwam_2

“Het is onder meer dankzij de herhaaldelijke financiële steun van Affilips dat we onze werking op een duurzame wijze kunnen continueren en deze kinderen en gezinnen de zorg en ondersteuning bieden, ook in deze moeilijke periode, om hen een goede start in het leven te kunnen geven”, zegt Possemiers. “In Wigwam is iedereen dan ook uitermate erkentelijk en dankbaar met deze belangrijke financiële ondersteuning.”

Affilips is fabrikant van hoogwaardige metaallegeringen. Directeur Roger Van Geerteruy, de aandeelhouders en de medewerkers van NV Affilips hebben ook aandacht voor diegenen in onze samenleving die minder kansen hebben. “Een prachtig voorbeeld van hoe succesvol privaat ondernemen, dankzij de warme ingesteldheid van de bestuurders en de aandeelhouders, van grote betekenis kan zijn voor de welzijns- en zorgsector”, aldus nog Tom Passemiers.

Wigwam_3

Lees meer over