Kan de naam Vooruit voormalig sp.a in Tienen nog parten spelen?

Els Moyens
Gemeenteraadslid Els Moyens (Tienen Vooruit!) deelde vandaag tijdens de gemeenteraad mee dat met Merkenbureau de naam Tienen Vooruit! als merk erkent heeft.

De mededeling kwam er in reactie op de vraag van de Tiense Vooruit-afdeling om de benaming sp.a in het reglement van de gemeenteraad te vervangen door Vooruit.

“Dit is een kennisgeving”, verduidelijkt Moyens haar opmerking. “Er zijn nog steeds juridische procedures lopend. Het feit dat de naam van onze beweging nu officieel erkend is, betekent dat wij juridische procedures gaan verder zetten. Wij suggereren de collega’s van Vooruit terughoudend te zijn met hun vraag naar een naamsverandering. De Tiense afdeling is in dit verhaal meegesleept door de beweging van de heer Conner Rousseau. Het is niet uitgesloten dat er binnenkort dwangsommen worden geëist tegen het gebruik van de benamen Vooruit in Tienen.

Lees meer over