Hebt u er al bij stilgestaan dat diertjes voederen eigenlijk dierenmishandeling is?

ganzen

De boete die een dame onlangs opliep toen ze “tamme nijlganzen” aan het voederen was, doet de discussie rond het uitstrooien van oud brood of granen aan eenden en ganzen in het Vianderdomein in Tienen alweer oplaaien. Ook elders in de stad wordt maar al te graag kwistig met etensresten omgesprongen uit zorg voor “verwaarloosde dieren”. Een uitzondering niet te na gesproken, bewijst men er de dieren allerminst een dienst mee.

Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld en niemand zal het opa en oma kwalijk nemen wanneer die met hun kleinkinderen die lieve diertjes een hapje toegooien. “Volwassenen zouden hun verstand moeten gebruiken”, klinkt het bij het netwerk milieu. Al die dieren leven in feite in het wild en zijn best in staat om voldoende eten te vinden.

Wanneer mensen extra’s uit een zekere vorm van bezorgdheid en met de beste bedoelingen komen strooien, zorgt dat vooral voor overbevolking. Er is ook een schrijnend gebrek aan kennis over sommige soorten die hier huizen. Zo bijvoorbeeld die “tamme nijlganzen”. Ze eten voornamelijk waterplanten, waardoor hun uitwerpselen de kwaliteit van het water aanzienlijk vermindert. Voor bepaalde plantensoorten is dat nefast terwijl andere soorten gaan domineren en overwoekeren.

Lees verder onder de foto

Nijlganzen kunnen erg agressief zijn naar andere watervogels

Nijlganzen

“Nijlganzen staan bekend om hun agressief gedrag, in het bijzonder tijdens het broedseizoen”, zegt een bioloog aan de VUB. “Zij deinzen er niet voor terug om kleintjes van andere eend-achtigen te verdrinken. Ze vormen echt een bedreiging voor andere watervogels.”

Lees verder onder de foto

Canadese ganzen zijn echte veelvraten op akkers en natuurgebieden

Canadeze ganzen

Canadese ganzen zijn dan weer een ander verhaal. Momenteel huizen er een honderdtal van in het Vianderdomein. In de zomer zwermen zij uit en zorgen voor grote schade aan landbouwgewassen en in natuurgebieden. Hun aantal groeit in sommige gebieden zo spectaculair aan dat ingrijpen noodzakelijk is om het aantal onder controle te houden. Enkele jaren geleden werden een paar honderd dieren die verbleven op het Schulensmeer bijeengedreven, opgepakt en vergast. “Humaner dan ze te laten neerknallen door jagers”, klonk de commentaar achteraf.

De conclusie is nogal snel duidelijk. Dieren in die in het wild leveren bijvoederen, veroorzaakt overpopulatie die op zich dikwijls ertoe leidt dat dieren een wrede dood sterven. Bijkomend vormen etensresten bovendien een feestmaal voor ratten en ander ongedierte.

Lees meer over