Heb jij het ei van Columbus om stadscentrum Tienen bereikbaar te maken?

centrum Tienen

Eén van de acties voorzien in het mobiliteitsplan van de stad Tienen, is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Om dit plan samen met de inwoners en andere betrokken doelgroepen vorm te geven, lanceert de stad Tienen een bevraging. Nog tot 10 november kan iedereen de enquête invullen en suggesties meegeven.

“Het vernieuwde mobiliteitsplan van de stad is sinds 29 oktober 2020 van kracht. In dit plan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum.

“De komende maanden zal de stad Tienen haar inwoners, bezoekers en andere relevante partijen intensief betrekken om het bereikbaarheidsplan samen verder vorm te geven. In een eerste fase gaan we van start met een online bevraging waarin we o.m. polsen naar de knelpunten, de meest voorkomende bestemmingen, het gebruik van vervoersmiddelen en de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en minder mobiele personen”, zegt schepen van Mobiliteit Paul De Cort. “Zo kunnen we de maatregelen verder vorm geven die bijdragen tot de veiligheid, leefbaarheid en vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Niet alles zal in één keer aangepakt of opgelost kunnen worden. Daarom horen we graag aan welke oplossingen de burgers denken en waar men 'quick wins' ziet. Het bereikbaarheidsplan moet het resultaat zijn van teamwerk tussen de stad, het studiebureau, de handelaars, verenigingen, scholen en de burgers.”

De stad hoopt zoveel mogelijk mensen warm te kunnen maken om de vragenlijst in te vullen. Zo krijgt ze zicht op de prioritaire acties en kan er een aangenaam stadscentrum voor iedereen gecreëerd worden.

Wie mee wil bouwen aan het bereikbaarheidsplan en zijn mening wil geven, kan op bereikbaar.tienen.be de online vragenlijst terugvinden. De enquête loopt van 13 oktober tot 10 november. Meer informatie over het traject van het bereikbaarheidsplan is terug te vinden op www.tienen.be/bereikbaarheidsplan.

Lees meer over