"Geen sprake van om tientallen huizen langs Diestsesteenweg in Tienen te onteigenen"

Diestsesteenweg Tienen
De steenweg is te smal om een fatsoenlijk fiets- en voetpad aan te leggen naast de rijweg en dus moeten voortuinen en parkeerplaatsen sneuvelen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) koestert plannen om de Diestsesteenweg in Tienen grondig te vernieuwen. Er komen nieuwe voet- en fietspaden. “Alleen ontbreekt daarvoor de nodige ruimte en gaan er geruchten over onteigeningen, maar daartegen gaan wij ons met klem verzetten”, aldus enkele buurtbewoners.

De steenweg verkeert al jaren in een erbarmelijke toestand. Er zitten putten en barsten in de veel te smalle voet- en fietspaden, het wegdek is versleten net zoals de eronder liggende riolering. AWV onderzoekt de mogelijkheid om de boel hier te saneren en te voorzien in veilige fiets- en voetpaden. Terzelfdertijd komt er ook een nieuwe riolering. Het gaat om het weggedeelte tussen de Kabbeeksepoort en de brandweerkazerne. Maar om die plannen te realiseren moeten op zijn minst aan de bovenkant van de steenweg de voortuintjes en parkeerplaatsen sneuvelen en zullen er enkele tientallen woningen moeten onteigend en afgebroken worden. Er is in de huidige situatie nu eenmaal te weinig plaats om elke vorm van mobiliteit naast mekaar te laten bestaan. Inwoners die langs de steenweg wonen zijn niet van plan om dat zo maar te laten gebeuren.

Lees verder onder de foto
voetpad Diestsesteenweg
Wagens parkeren op het smalle fietspad om geen schade op te lopen door zware vrachtwagens.

Al jaren onleefbaar

“De situatie is hier al jaren onleefbaar geworden”, klinkt het in koor. “De Diestsesteenweg is een invalsweg naar de stad en de vesten en absoluut niet berekend op het hedendaags verkeer.” Het profiel van de steenweg bestaat al van op het eind van de 19de eeuw toen hier nog maar enkele huizen waren gebouwd. In die tijd was de breedte ruim voldoende voor het bestaande verkeer. Tot het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw reed hier zelfs nog een tram langs.

Lees verder onder de foto

oude foto Diestsesteenweg
Destijds liep hier een tramspoor. Midden jaren '50 verdween het toen er meer autoverkeer bijkwam.

Geen sprake van

“Ik van hier al enkele maanden een woning aan het renoveren”, vertelt Willy Malcorps, “en ik ben lang niet de enige. Onlangs zijn hier in de omgeving nog een paar woningen verkocht. En plotseling gaan er geruchten over een mogelijke onteigening. Wij zijn echt niet van plan om dat te laten gebeuren.”

Aan de bovenkant van de steenweg, richting brandweer, bestaat er in elk geval een mogelijkheid om het profiel te verbreden en naast de rijweg fatsoenlijke fiets- en voetpaden aan te leggen, maar daarvoor moeten voortuintjes en staanplaatsen voor de woningen worden opgeofferd. Aan de onderkant van de steenweg is het een compleet ander verhaal. 

“Wagens staan hier langs weerskanten van de weg deels op het voetpad omdat de rijweg nu eenmaal te smal is om het zwaar verkeer te laten passeren. Het aantal spiegels van geparkeerde voertuigen die werden stuk gereden, is niet te tellen. Eigenlijk moeten de stad en het Vlaams gewest tot het besluit komen dat deze weg helemaal niet geschikt is om hier zwaar vervoer te laten passeren. De oplossing? Sinds 1968 bestaan er plannen om de noordelijke ring te realiseren. Indien die er zou komen is het meteen afgelopen met doorgaand verkeer. Men heeft de problemen steeds voor zich uit geschoven. En daar zouden wij nu de dupe van moeten worden. Geen sprake van", gaat Malcoprs verder.

Burgemeester Katrien Partyka bevestigde tegenover de collega’s van ROB TV dat ook de stad geen onteigening van woningen wil.

Diestsesteenweg onderkant
De rijwoning van Willy Malcorps en die van zijn buren zouden moeten verdwijnen om de steenweg voldoende breed te maken.
Diestsesteenweg parkeerplaatsen
Parkeerplaatsen voor de woningen moeten weg.

Lees meer over