Bezorgd om Mensen, veel meer dan alleen maar materiële hulp voor kansarmen

Katrien Bultynck
Katrien Bultynck is sinds kort de nieuwe voorzitter van BOM

Vanuit de bezorgdheid voor amper twee gezinnen, startte in 1990 een kleine groep vrijwilligers vanuit een parochiale werking men ondersteuning van de allerarmste medebewoners in Tienen. Sindsdien is de nood alleen maar groter geworden. Bezorgd om Mensen is vandaag een goed geoliede machine die helpt waar ze kan, maar de nood blijft immens groot.

De BOM, zoals die in Tienen helemaal is ingeburgerd, heeft sinds kort een nieuwe voorzitter in de persoon van Katrien Bultynck, een dame die veel ervaring in de sector en die kan bogen om een gemotiveerd bestuur en tientallen vrijwilligers.

“Voedselhulp en onze sociale winkel blijven essentieel voor onze klanten”, vertelt Katrien, “maar wij proberen voor de mensen die hier om hulp komen toch ook veel meer te betekenen. Zo organiseren wij lessen lezen en schrijven voor jonge moeders met kinderen en geven wij bvb ook naailessen. Wij werken goed samen met het CAW en SAAMO (Samenleving maatschappij en opbouw, het vroegere RISO) met de bedoeling mensen te helpen om (opnieuw) aan te sluiten bij de samenleving. Het is een werk van lange adem en gaat vaak met vallen en opstaan.”

Vrijwilligers

Over de personen die om hulp komen vragen, bestaan heel wat vooroordelen. In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, zijn het lang niet alleen mensen met een vreemde origine die hier passeren. Er bestaat nog steeds een grote nood bij gezinnen die hier altijd hebben gewoond.

Katrien Bultynck: “Onze werking wordt echt wel gedragen en ondersteund door de lokale bevolking en dankzij de financiële en materiële steun van service-clubs, zelfstandigen, bedrijven en particulieren blijven we in staat om aan vele noden te beantwoorden. Toch zijn wij lang niet uit de zorgen. Wij zijn blij dat wij gebruik kunnen maken van onze huidige locatie aan de Hamelendreef, maar echt ideaal is het toch niet. Wij zijn ook blij met onze vele vrijwilligers, maar bijkomende hulp is nog steeds welkom, vooral om onze mensen ook met niet materiële dingen te helpen.”

Lees meer over