Aantal inbraken daalde in politiezone Getevallei meerdere jaren op rij, dit jaar stijgen ze weer

Politiezone Getevallei
Foto: Facebook poliite Getevallei

In de politiezone Getevallei waren er in 2020 ruim 7% minder inbraken dan in het jaar voordien. Ook in 2019 werden er net geen 25% minder inbraken vastgesteld dan in 2018. Anderzijds lijken er dit jaar weer meer inbraken te zijn in de politiezone. Dat bleek tijdens de zonale veiligheidsraad op vrijdag 13 mei. Tot de politiezone behoren Hoegaarden, Landen, Tienen, Linter en Zoutleeuw.

In 2019 waren er 262 inbraken, zo’n 24,5% minder dan in 2018 toen het er nog 347 waren. Ook in 2020 ging het cijfer met 22,5 % naar beneden en in 2021 nog eens met 7,4%.

Positief effect van de coronacrisis

“De coronacrisis heeft zeker meegespeeld in de daling van de inbraakcijfers aangezien criminelen minder opportuniteiten hadden om in te breken. In 2022 zien we echter voorlopig, in de eerste 4 maanden, dat inbrekers terug proberen om vaker hun slag te slaan in onze regio. Een kentering die elke politiezone in het arrondissement momenteel voelt. Net daarom wordt er binnen onze politiezone extra ingezet om de pakkans nog te vergroten en zo een duidelijke boodschap over te brengen aan criminelen die plannen zouden hebben om feiten te komen plegen. De voorbije periode werden verschillende verdachten gevat na een inbraak door de actieve patrouilles van onze diensten. We blijven aan burgers vragen om zeer alert te blijven en steeds onze diensten zo snel mogelijk te verwittigen wanneer er iets wordt opgemerkt”, luidt het.

In 2022 zien we echter voorlopig, in de eerste 4 maanden, dat inbrekers terug proberen om vaker hun slag te slaan in onze regio.

Politiezone Getevallei

Best veel drugs in beslag genomen 

Niet alleen het aantal inbraken daalde de voorbije jaren, er waren ook minder ongevallen met lichamelijk letsel. In 2017 waren het er nog 138, in 2020 nog 114. “In 2021 stellen we echter een stijging vast van 21% (138) ten opzichte van 2020 (114), waarmee de nationale trend van de stijging van verkeersongevallen gevolgd wordt. Sinds de corona-pandemie stellen we vast dat bestuurders sneller rijden omdat er minder verkeer is. Dit creëert gevaarlijke situaties die leiden tot ongevallen. Sturen onder invloed van drugs wordt ook meer vastgesteld bij de controle van bestuurders. Als politiezone wordt er nog meer ingezet op het controleren van bestuurders om zo een gedragsverandering teweeg te brengen. Via een nieuw project van handhavingsroutes zal er ingezet worden om de verkeersveiligheid te verbeteren in onze politiezone.”

Inzake die drugs boekten de agenten de voorbije jaren ook meerdere successen en werd best heel wat drugs in beslag genomen.  “In 2021 werd er 2,7kg marihuana, 2 kg speed, 919 XTC-pillen en 1 liter GHB in beslag genomen. Daarnaast werden actieve en non-actieve cannabisplantages opgerold en verdachten geïdentificeerd.”

Tenslotte daalde ook het  intrafamiliaal geweld  in 2020, al was dat niet zo spectaculair want in 2020 waren er 1104 gevallen tegenover 1158 in 2019. Dedaling werd wel verder gezet In 2021, dan waren er nog  986 meldingen en dat is toch goed voor een daling van 10,7% tegenover het jaar voordien.

Lees meer over