1 mei een feestdag? Nooit van gehoord.

parkeergarage
Vroeger was 1 mei een feestdag en op een feestdag wordt er niet gewerkt. Zeker niet als die dag op een zaterdag valt. Maar de rust van de buurtbewoners langs de Alexianenweg en de patiënten van de kliniek van de Broeders Alexianen werd op deze feestdag al vroeg verstoord door luid geklop en het geluid van draaiende metaalzagen. "Je dan dit moeilijk feestgedruis noemen", reageert buurtbewoner Hendrik Decroos.

“Wij hebben er ons al bij neergelegd dat ze hier elke weekdag om zes uur ’s ochtends beginnen te werken en niet zelden is het ook nog een stuk vroeger, maar dat men nu uitgerekend ons ook nog deze feestdag ontneemt, is er wel ver over”, aldus Decroos. “Ik zou er nog begrip voor kunnen opbrengen wanneer hier dringende werken zouden moeten uitgevoerd worden, maar dat is vandaag zeker niet het geval.”

Een paar voorbijgangers merken op dat men hier het begrip “flexibiliteit” nogal ruim interpreteert.

Lees meer over