Tielt-Winge wil eenzaamheid bestrijden

eenzaamheid

Tielt-Winge wil, alles op alles zetten, om de eenzaamheid van sommige inwoners te bestrijden. Het bestuur stak onlangs de koppen bij elkaar om te kijken hoe ze dit probleem best kunnen aanpakken. Het Lokaal Dienstencentrum Zonnedries moet hierin een belangrijke rol spelen maar er zijn nog wel meer scenario’s om aan het probleem iets te doen.

De problematiek is niet nieuw maar in Tielt-Winge willen ze nu extra gas geven om eraan te verhelpen. “Vandaag doet het OCMW al veel inspanningen maar we willen graag nieuwe opportuniteiten onderzoeken om hierop extra in te zetten”,zegt schepen van Sociale Zaken Gert Van denstorme (CD&V).

Zo bijvoorbeeld sprong de gemeente eind 2020 al op de kar van Buddyproject Fred & Frieda, een initiatief dat vrijwilligers wil koppelen aan oudere mensen die geen bezoek krijgen. “Eenzaamheid is een wijd verspreid fenomeen, ook in Tielt-Winge zijn er inwoners die daar niet aan ontsnappen. Dat inzicht heeft het bestuur in Tielt-Winge doen nadenken over manieren om er tegen in te gaan. De raad van maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge keurde, in haar zitting van november, een ambitieus plan goed, met als bedoeling op diverse vlakken eenzaamheid terug te dringen”, gaat de schepen verder.  

Lokaal Dienstencentrum is cruciaal in de strijd tegen vereenzaming

De politici zetten hiervoor sterk in op de werking van het Lokaal Dienstencentrum Zonnedries. “Als centrale ontmoetingsplaats binnen de gemeente, kan er daar een cruciale rol gespeeld worden in het actief benaderen van kwetsbare groepen.  Vanuit dit centrale punt kan er ook een vrijwilligerswerking op touw gezet worden, die de werking van het centrum actief kan ondersteunen om op die manier de aantrek van het dienstencentrum te verhogen.”

Vanaf juni wordt er al gewerkt aan de uitbouw van een buurtrestaurant, cafetaria, inloopcentrum, computerhoek en een kranten- en boekenhoek in het centrum maar ook voor de toekomst zijn er nog meer plannen. “Zo willen we in 2022 een buurtanalyse en ouderenbevraging organiseren om zo de sterkten en de hiaten te ontdekken, gaan we gerichte projecten uitwerken of intekenen op bestaande om zo te strijden tegen de vereenzaming van ouderen en willen we aandacht besteden aan specifieke doelgroepen.”

Er is meer

Het plan reikt verder dan dit. “Belangrijk is dat we vanuit verschillende perspectieven proberen eenzaamheid, in al haar verschijningsvormen, terug te dringen.  We mogen er ook niet blind voor zijn dat het fenomeen voorkomt in alle lagen van onze bevolking, van jong tot oud.  Toverformules bestaan er uiteraard niet, maar als je alert bent voor de problematiek, ontstaan er goede ideeën.  Als corona het toelaat, kunnen we bijvoorbeeld kindjes uit de buitenschoolse kindersopvang eens in contact brengen met de senioren die wonen in de assistentiewoningen van Zonnedries of in het woonzorgcentrum Dommelhof maar we willen senioren, wiens partner recentelijk overleed, ook extra ondersteunen en we nemen deel aan de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Zo hebben we nog wel meer projecten die we willen ontplooien met als enig doel eenzame mensen te helpen en ze uit hun isolement te halen.”

Lees meer over