Rel op gemeenteraad tussen N-VA, Open-VLD en Samen

Rel op de gemeenteraad tussen N-VA en Open Vld en Samen
Breaking
Raadslid van oppositiepartij N-VA Tom Werner is in Tielt-Winge verbolgen na de reacties van een aantal raadsleden op de jongste gemeenteraad. Toen hij voorstelde om het idee van Vlaams minister van Wonen Matthias  Diependaele te volgen, waarin die een onderzoek wil uitvoeren naar buitenlands bezit want dat is niet combineerbaar met de huur van een sociale woning, kreeg hij lik op stuk van burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) en Samen oppositielid Rudi Meeus. Beiden vinden dat ze gelijk hebben, Werner vindt die mening onbegrijpelijk.

Waarover gaat het precies? Op de gemeenteraad van 15 april stelde N-VA-fractievoorzitter Tom Werner voor om in te gaan op de nieuwe raamovereenkomst van minister Diependale die het makkelijker maakt om sociale verhuurders te onderzoeken of ze al dan niet buitenlandse eigendommen hebben en hen dan, eventueel, geen sociale huurwoning te geven.  “Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de mensen die er effectief recht op hebben. Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten. De controle op binnenlands onroerend bezit kan door de sociale verhuurder eenvoudig gecontroleerd worden, maar voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo makkelijk. Niemand kan aanvaarden dat iemand die meerdere huizen of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale woning. Deze vorm van fraude moet dan ook maximaal worden aangepakt, zowel in binnen-als in buitenland”, zegt Werner.

Beneden alle peil

De discussie in de gemeenteraad liep, volgens Werner, compleet uit de hand toen Samen raadslid Rudi Meeus hem verweet een nationaalsocialist te zijn.Hij vergeleek het fraudeonderzoek dat N-VA voorstelt met de misdaden van het nationaalsocialisme en verwees daarbij onder andere naar de Jodenvervolging en het dragen van een gele ster. Uiteindelijk keurde alle leden van de meerderheid het voorstel goed”, zegt Werner die de uitlatingen betreurt. “Sociaal rechtvaardig beleid vergelijken met nationaalsocialisme is beneden alle peil. Hun tussenkomsten waren een gemeenteraad onwaardig. Ik ben echter opgetogen dat de mandatarissen van Open-Vld hun burgemeester niet zijn gevolgd. Zij hebben ervoor gekozen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en in te  zetten op het bestrijden van fraude in de sociale huisvestingssector. Het is belangrijk dat wij als gemeenteraad dit signaal uitsturen.”

Klopt niet

Meeus en Beeken zijn het absoluut niet eens met de verklaringen van Werner. “Ik heb dat inderdaad gezegd maar ik blijf daar bij. Het is schandalig dat we nu één bepaalde groep viseren, ik vind dat je dan alle potentiële fraudezaken moet onderzoeken, niet alleen zeggen dat een bepaalde groep nog een huis heeft in Marokko of elders. Op die manier gebruik je hen om anderen op te zetten tegen een bepaalde groep en ja dat deden ze ook in de aanloop naar de wereldoorlog ook. Ik heb hier echt van wakker gelegen en nogmaals ik ben niet tegen de strijd tegen oneerlijkheid maar als je een bepaalde groep viseert, vind ik het mijn taak om daar tegen in te gaan.”, zegt Rudi Meeus van Samen en ook burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) was het niet eens met de opvatting van de N-VA oppositie. “Ik moest dringend plassen en heb het voorstel niet afgekeurd maar ik heb inderdaad niet gestemd. Bij N-VA waren maar 2 van de 4 leden aanwezig op de gemeenteraad, het was nochtans hun agendapunt, daar stel ik mij ook vragen over.  Het treft de zwaksten in onze samenleving. Door dit soort discussies maak je het Vlaams Belang slapend rijk. Er zijn er  ook die elders woningen hebben en niet op de OCMW lijst staan. Wanneer iemand echt profiteert van het systeem moet je die beslist aanpakken, maar een heksenjacht helpt ons niet .”

Werner van zijn kant blijft het anders zien. “Het is opmerkelijk dat alle andere VLD politici voor stemden.”

 

Lees meer over