Officiële opening van nieuwbouw voor De Kalebas en De Bal

balanske
De twee opvanginitiatieven, dagcentrum De Kalebas en inclusief kinderdagverblijf De Bal, openden op zondag 19 september officieel hun nieuwbouw in Tielt-Winge. De opening gebeurde in aanwezigheid van minister Wouter Beke (CD&V), vertegenwoordigers van enkele zorginstellingen, vrijwilligers en sympathisanten.

Eind 2019 gingen de werken voor de nieuwbouw van start met het kappen van de vroegere bomenrij en de voorbereidende grondwerkzaamheden, zodat de eigenlijke bouwwerken begin 2020 konden starten. Ondanks de coronacrisis bleven de werken doorlopen en werd de afwerking in maart 2021 voltooid.

Met de nieuwbouw, gelegen achter het huidige Balans-gebouw, werd de oppervlakte verdubbeld. Het vrijetijdscentrum Het Balanske en kinderdagverblijf De Bal willen hulp aanbieden aan gezinnen vanaf de geboorte van het kind tot wanneer het kind de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In september 2019 werd er een dagcentrum voor schoolverlaters aan toegevoegd, Kalebas. Intussen groeit de werking en zijn de gebruikers en het team naar de nieuwbouw verhuisd.

“Op de eerste verdieping is het dagcentrum  Kalebas gehuisvest”, aldus directeur Bert Van der Stappen. “Het gebouw is aangepast aan de noden van personen met een beperking. Er is ruimte om twintig gebruikers dagopvang te bieden, schoolverlaters en 18-plussers."

Tijdens de dagbesteding wordt er in ateliervorm gewerkt.  “We zijn daar onder meer actief met crea, bakken en koken”, aldus nog de directeur. “Zo stimuleren we de talenten van onze gebruikers.

Op het gelijkvloers van de nieuwbouw wordt inclusieve groepsopvang aan baby’s en peuters met en zonder een beperking gegeven. “Het gebouw is aangepast aan de noden van het kinderdagverblijf”, gaat hij verder. “Dit gaat intussen al zijn zesde werkingsjaar in.”

Ook hier wordt ingezet op maximale stimulatie en prikkeling van de kinderen. “We willen elk kind de nodige ontwikkelingskansen bieden”, verduidelijkt hij. “Het welzijn van het kind primeert hierbij. Om een kwaliteitsvolle opvang te waarborgen, kunnen we een beroep doen op een warm team dat ondersteund wordt door professionele externen.”

 Minister Wouter Beke was onder de indruk van het geheel. "Een inclusief dagcentrum voor volwassen personen met een beperking en een inclusieve kinderopvang waar ook baby's en peuters met een beperking samen kunnen spelen, groeien en ontdekken; deze prachtige invullen realiseren we in het nieuwe gebouw van Het Balanske. Ik ben blij dat ik dit initiatief mee kan ondersteunen en dat we zo samen letterlijk en figuurlijk bouwen aan kwaliteitsvolle zorg.", besloot hij. 

balanske

De genodigden konden rekenen op lekkere hapjes.

Dit is een image

Lees meer over