Gemeenschapscentrum De Maere wordt afgebroken en er komt een nieuw gebouw, oppositie wil algemeen plan voor de gemeente

De Maere
Het gemeenschapscentrum De Maere in Tielt-Winge wordt afgebroken en er komt een nieuwbouw op dezelfde locatie. De oppositie had liever een grondige renovatie gezien van de bestaande infrastructuur en op zijn minst een algemeen plan inzake ruimtelijke ordening. Op de jongste gemeenteraad werd besloten om een coördinator te zoeken die de verschillende fases in goede banen moet leiden. “Hoe dan ook willen we dit project realiseren in samenwerking met de bevolking die beslist inspraak krijgt”, zegt schepen van Patrimonium Gunther Clinckx (Open Vld).

De bestaande constructie werd in de jaren 70 gebouwd en later kwam er nog een aanbouw bij. Die worden nu op termijn beiden vervangen door een nieuwbouw en de aanpalende oude pastorie (cf. onderstaande foto) wordt in het project geïntegreerd. “Om buren en private investeerders in de gelegenheid te stellen mee te doen, wij hebben alleen de kelder en het gelijkvloers van de huidige gebouwen nodig, besloot de gemeenteraad op donderdag 20 mei 2021 om externe expertise aan te trekken in de vorm van een projectcoördinator", legt Clinckx uit.

Vandaag is er in het centrum alleen een gelijkvloers en dat wil de meerderheid veranderen voor het nieuwe project. “De site in het centrum van Sint-Joris-Winge smeekt om zowel in de diepte als in de hoogte te gaan, in het verlengde van het Wingerpark dat in opbouw is. Op die wijze zal de deelgemeente een hedendaags centrum krijgen met minstens evenveel dienstverlening als vandaag, maar met een modernere aanblik en bijkomende mogelijkheden om er te wonen. Het bestaande gebouw is echt aan vernieuwing toe, daar is iedereen het over eens.”

Burgemeester Rudy Beeken (Open Vld) hoopt, net als de anderen van de meerderheid, om de volledige zone, dat wil zeggen tot en met de site van het sociaal huis, te integreren in het project. “Zo kan ook de bestaande openbare parking langs de Tiensesteenweg optimaler gebruikt worden, voorwaarde hiervoor is dat de buren vrijwillig mee willen doen, want in geen geval willen we over gaan tot onteigeningen.”

Lees verder onder de foto.

pastorij tielt winge

Algemeen plan is nodig 

De oppositie is niet tegen een opwaardering van de dorpskern maar vraagt vooral een algemeen plan van aanpak voor de volledige gemeente. “Eerder beloofde de meerderheid een algemeen plan uit te tekenen inzake ruimtelijke ordening en dat lijkt ons niet eens dom, integendeel zelfs. Dat plan is er jammer genoeg nog niet maar nu wordt er wel al een individueel project opgestart en dat vinden wij jammer. Bovendien lijkt het mij logisch dat we ook weten wat dergelijk iets zal gaan kosten en dat is voorlopig ook nog niet bekend”, zegt Tom Werner van de N-VA oppositie.

Zijn collega’s van Samen treden die visie bij en spreken van een prestigeproject. “Ik nam die woorden in de mond omdat wij vinden dat er elders in de gemeente prangender zaken voorrang moeten krijgen, ik denk hierbij aan een deftige infrastructuur voor de Intergemeentelijke Buitenschoolse Opvang, het IBO, maar evenzeer aan fatsoenlijke gebouwen voor de scouts in Houwaart. Daarna moet inderdaad De Maere ook aangepakt worden,”, zegt Filip Broos van de oppostiepartij.

De meerderheid ziet dat anders. “Het gaat om een geïntegreerd project dat de bedoeling heeft om de bijzonder succesvolle kunstacademie een gezicht te geven ter plaatse. Eventueel kunnen de lokalen gedeeld worden door De Met die een middelbaar onderwijs zal organiseren, vanaf september 2021, in onze gemeente. Voorlopig krijgen zij een onderkomen in het vroegere sociale huis.  Als je het dan toch wil hebben over een prestigeproject denk ik eerder aan de Vlooybergtoren maar laat dat net iets zijn dat destijds door de huidige oppositie werd gerealiseerd”, gaat Beeken verder terwijl zijn partijgenoot en schepen Clinckx de nadruk legt op het feit dat de inwoners in het hele project beslist inspraak zullen krijgen. “De stap die we nu zetten is echt nog maar het begin. We gaan nu een coördinator aanstellen die het geheel op gang moet trekken. Zodra er concrete plannen zijn zullen wij heel zeker de mening vragen van de inwoners maar er zal nog veel water naar zee stromen vooraleer we aan het bouwen zijn. Zo bijvoorbeeld willen we ook kijken of de Tiensesteenweg, aan het Sociale Huis, kan worden geknipt zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is, het is maar één van de denkpistes. Hoe dan ook willen we de dorpskern verder vernieuwen, dat is namelijk nodig.”

 
 

Lees meer over