Aanleg nieuw fietspad kampt opnieuw met problemen, riolering is beschadigd en moet eerst hersteld worden

Heikant Houwaart

De werken voor een nieuw fietspad in de Heikant in Houwaart kampen opnieuw met problemen. Nadat eerder een droogzuiging zich opdrong blijkt de riolering, aan de kant van de oneven nummers, beschadigd en die moet nu eerst hersteld worden vooraleer de aanleg van het fietspad kan verder gaan.

De gemeente vernieuwt al even de fietspaden op haar grondgebied, sommigen met de hulp van subsidies en anderen zonder, één en ander hangt af van de situatie.  “Nu was de Heikant , in deelgemeente Houwaart, aan de beurt maar niemand had gedacht dat die werken zo moeilijk zouden verlopen. Toen we 2 jaar geleden de aanleg van het fietspad opnamen in ons meerjarenplan wilden Fluvius en De Watergroep niet investeren in een nieuwe infrastructuur maar een maand voor de werken waren ze toch bereid erin te investeren en de nutsleidingen te vernieuwen”, zegt schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx (Open Vld). “Aanvankelijk was dat goed nieuws want dan zouden ze mee investeren. Toen de werken begin juli van start gingen bleek de sleuf, die ze maakten, te vochtig en daarom drong een droogzuiging zich op aan de kant van de even huisnummers.”

Die droogzuiging was nog maar de eerste tegenslag want daarna bleek ook de riolering beschadigd te zijn. Verantwoordelijke Fluvius is intussen op de hoogte van die problemen. “Er zijn dringende herstellingswerken nodig, we gaan niet meteen nieuwe rioleringen leggen maar ze moeten wel eerst gemaakt worden vooraleer de werken voor het fietspad kunnen worden verder gezet. We vermoeden dat de beschadiging aan dit stuk riolering ontstaan is tijdens graafwerken, uitgevoerd door een andere nutsmaatschappij die bij het project betrokken is. Hoe dan ook zullen we er, samen met de aannemer, alles aan doen om die extra rioleringswerken zo snel mogelijk uit te voeren. Aan de kant van de even nummers kan er wel verder gewerkt worden”, zeggen ze bij Fluvius.

Lees verder onder de foto.

Heikant Houwaart
De werken zouden geen vertraging oplopen

Geen vertraging

De tegenslag zou geen impact hebben op de planning. “In november moet de onderfundering gerealiseerd worden en tegen eind november zou het fietspad er moeten liggen. Ik ben vooral tevreden dat we kunnen investeren in een betere infrastructuur voor onze inwoners in Houwaart”, aldus Clinckx. 

Nog meer werken in de buurt

Er staan in de buurt trouwens nog meer werken op de planning. “Intussen is ook de studie, voor het fietspad in de Kriebekestraat en de vernieuwing van het kruispunt met de Halderstraat, opgestart. Aangezien er, aan het begin van deze legislatuur, geen rioleringswerken gepland stonden, en een rioleringsproject al gauw 10 jaar in beslag neemt, vonden we het de moeite om nu al de Kriebekestraat en de Heikant aan te pakken, die 2 fietspaden behoren tot de slechtsten van het dorp. We gaan meteen ook de glasbollen in de Kriebekestraat ondergronds installeren. Het accent mag weleens op Houwaart liggen”, besluit de schepen. 

Lees meer over