Scherpenheuvel-Zichem zet in op zelftests

corona zelftest
Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem wil haar inwoners aanmoedigen meer zelftests uit te voeren. Het stelt daarom gratis tests ter beschikking van de scholen, die ze aan ouders kunnen aanbieden wanneer zij dat nodig achten.

Het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem maakt een bedrag van 10.000 euro vrij voor de aankoop van sneltest en zal deze gratis ter beschikking stellen van de scholen. De scholen kunnen deze bijvoorbeeld aanbieden aan de ouders, wanneer er een uitbraak in de klas is, meegeven wanneer een ziek kind wordt opgehaald/ Zij kunnen ook opteren om kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen. Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om de scholen hierin vrijheid te geven, zodat maatwerk mogelijk is.

Onze primaire doelstelling is om de scholen op ons grondgebied maximaal open te houden. We zien dat ouders vooral geneigd zijn om hun kind te testen wanneer er een besmetting in de klas of school is. Om kort op de bal te kunnen spelen, zullen zij nu, indien zij dit willen, via de school een gratis sneltest voor hun kind kunnen bekomen. We kopen een 4000-tal sneltests aan, die in verhouding tot de leerlingenaantallen verdeeld worden aan alle scholen. We hopen hiermee ook de financiële druk voor de gezinnen te beperken", zegt burgemeester Manu Claes stelt.

Extra ondersteuning kwetsbare gezinnen

Daarnaast doet Scherpenheuvel-Zichem ook een extra inspanning om de maatschappelijk meest kwetsbaren extra te ondersteunen. Het OCMW betaalt de aankoop van zelftests terug aan een afgebakende groep van cliënten, voor 4 zelftests per persoon voor een periode van 14 dagen. Het gaat hier over:

  • personen met leefloon, equivalent leefloon en personen tewerkgesteld via art. 60§7 OCMW-wet
  • personen met lage inkomsten die in aanmerking komen voor periodieke aanvullende financiële steun conform het steunbarema van het OCMW (of mits gemotiveerde afwijking door het bijzonder comité voor de sociale dienst) o.m. aanvullende steun op de inkomsten, gerichte tussenkomsten in medische en farmaceutische kosten, energiekosten enz.
  • personen in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling bij het OCMW
  • personen met een budgetmeter elektriciteit en/of aardgas
  • personen met lage inkomsten onder de Europese armoededrempel die doorverwezen zijn voor een voedselpakket naar de lokale voedselbank Sint-Vincentius OLV Scherpenheuvel-Zichem

Verhoogde tegemoetkoming?

Een 3000-tal personen (volwassenen en kinderen samen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij kunnen bij de apotheek al een zelftest aankopen aan 1 euro en dit voor 4 zelftesten per persoon voor een periode van 14 dagen. Een gedeelte van de cliënten van het OCMW valt onder deze maatregel.

Daarnaast hebben echter heel wat mensen geen recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij kopen een zelftest in de apotheek of supermarkt, momenteel aan prijzen tussen 3 en 8 euro.

“De gekende cliënten van het OCMW, een 580-tal personen, kunnen bij het OCMW op basis van het kasticket van de apotheek, supermarkt,... een terugbetaling aanvragen. Voor gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming komt dit neer op een bedrag van 1 euro, voor niet-gerechtigden op de door hen betaalde prijs in de apotheek of supermarkt. Zo wordt de aankoop van zelftests voor deze gezinnen in de praktijk volledig gratis.”, zegt schepen van welzijn en armoedebestrijding Inne Pauwels.

Deze ondersteuning loopt tot en met zondag 6 maart.

Lees meer over