Kerk van pastoor Munte redden gaat geld kosten

Kerk Zichem

In 2022 starten de instandhoudingswerken aan de Sint-Eustachiuskerk in Zichem. De Kerkfabriek kreeg van de gemeenteraad de goedkeuring voor het opgestelde budget. De werken zullen zo’n 2 jaar duren. Scherpenheuvel-Zichem voorziet een budget van 2 miljoen euro en ook de Vlaamse overheid komt tussen voor 2,8 miljoen euro. Het uiteindelijke restauratiedossier zal nog enkele jaren op zich laten wachten. 

De Witte zou het moeten weten, het was toch in Zichem dat hij al zijn avonturen beleefde. De kerk van pastoor Munte is in slechte staat maar voorlopig gaat het dus nog niet om een volledige restauratie van het beschermde erfgoed. “Het gaat nu vooral om werken die de kerk in stand moeten houden, zeg maar de meest dringende zaken die er ook moeten voor zorgen dat het gebouw veilig is en niet instort, de kerk ligt namelijk in een gebied met heel wat huizen rondom”, legt burgemeester Manu Claes (CD&V) uit.

Lees verder onder de foto. 

Zichem kerk
Pastoor Munte zou blij zijn met de plannen.

Stad zorgt voor 40% van het nodige budget

Alleen voor die werken is een budget van ongeveer 4,8 miljoen euro nodig. Scherpenheuvel-Zichem bekostigt zo’n 40% van het budget. “De 4,8 miljoen euro zijn nodig voor de werken aan het gebouw, inclusief het restaureren van de glasramen, kunstvoorwerpen en het meubilair. Ook pleister- en schilderwerken worden voor dat budget uitgevoerd.”

De werken zouden ten laatste starten in maart of april van 2022. Verwacht wordt dat het uiteindelijke restauratiedossier iets is voor 2024. Hoeveel het uiteindelijke kostenplaatje zal bedragen, is nog niet gekend maar wellicht gaat het sowieso om ettelijke miljoenen euro’s.

Kerk Zichem
Eerst instandhoudingswerken, later volledige restauratie.

Lees meer over