Stemming over begroting brandweer werd uitgesteld na protest van meerdere burgemeesters over stijging werkingskosten

56-jarige vrouw overleden in woningbrand

De stemming over de ontwerpbegroting voor de brandweer Oost Vlaams-Brabant wordt uitgesteld. Eerder hadden vier burgemeesters hun ongenoegen geuit over de forse stijging van de werkingskosten van de brandweer, in vergelijking met 2020 zouden die stijgen met 39%. "Onverantwoord", vonden de burgervaders die met een alternatief naar de zoneraad trokken, met resultaat want alles moet worden herbekeken nu. 

Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans was de eerste om te protesteren tegen de stijging van de werkingskosten met zo'n 39%. Hij kreeg al snel de steun van zijn  collega’s uit Linter, Geetbets en Kortenaken. Samen trokken ze naar de zoneraad met een alternatief voorstel.

“In 2020 waren de totale uitgaven voor de werking van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant 34,5 miljoen euro. In de ontwerpbegroting 2023 stijgen deze totale uitgaven tot maar liefst 47,8 miljoen euro. Als de gemeenten deze voorgestelde ontwerpbegroting voor 2023 zouden goedkeuren laten we toe dat de uitgaven op amper drie jaar tijd met bijna 39% zouden ontsporen. De burgemeesters van Glabbeek, Kortenaken, Linter en Geetbets trokken aan de alarmbel en dienden een amendement in om de ontspoorde begroting van de brandweer opnieuw gezond te maken. Dat de korpsleiding van de brandweer op amper 3 jaar de uitgaven met maar liefst 39% wil laten ontsporen, is gewoon onbetaalbaar en onaanvaardbaar. Daarom werkten we met de burgemeesters van enkele Hagelandse gemeenten een oplossing uit om het budget van de brandweer opnieuw gezond te maken. In ons voorstel voorzien we een stijging van maximaal 15% dat ruimschoots voldoende is om de gestegen energie- en personeelskosten te kunnen opvangen in 2023. Maar we dwingen de korpsleiding wel de tering naar de nering te zetten en een gezond financieel beleid te gaan voeren in de toekomst”, vertelde Reekmans hier eerder over.

Zijn collega’s van Linter, Geetbets en Kortenaken volgden die redenering en ondersteunden het alternatief plan dat ze voorlegden op de zoneraad. De stemming over de ontwerpbegroting van die raad werd uitgesteld, volgens goede bronnen na forse kritiek van meerdere burgemeester. "De zoneleiding moet nu met een nieuw voorstel komen en meer duiding geven bij de geplande uitgaven."

De burgemeesters willen in elk geval niet snoeien in de veiligheid, zo blijkt uit de reacties van elkeen.

Met ons voorstel laten we niet toe dat er bespaard kan worden op de werking van de brandweermannen op het terrein en kan er enkel bespaard worden op de personeelskosten van de hogere officieren en de administratie en moet er met een doordachte termijnvisie nagedacht worden over de uitgaven voor de werkingskosten en investeringen”, zei burgemeester van Kortenaken Kristof Mollu (cd&v) hier eerder over.

Lees meer over