Staat fusie Geetbets, Kortenaken, Bekkevoort en Tielt-Winge op de helling?

Fusie van gemeenten

Een mogelijke fusie tussen Tielt-Winge, Kortenaken, Bekkevoort en Geetbets lijkt op de helling te staan nu Tielt-Wingse burgemeester Rudi Beeken ( Open Vld) de gedeeltelijke resultaten van een langverwachte bestuurskrachtmeting, zeg maar een studie die de haalbaarheid van een fusie moest onderzoeken, nu al openbaar maakte in een tv-uitzending op de lokale tv-zender ROB, tenminste wat betreft zijn gemeente. “Het is zeer jammer dat onze collega burgemeester Rudi Beeken uit Tielt-Winge gisteren al met zijn deelrapport naar buiten kwam terwijl de andere gemeenten hun toelichting door CC consult nog niet gehad hebben. Hij doet dit blijkbaar zonder het algemene rapport en de algemene conclusies van het studiebureau, en dus de resultaten van de andere gemeenten , te kennen”, reageert Geetbets burgemeester Jo Rogge (Open Vld).

Volgens Beeken toont de studie aan dat het voor Tielt-Winge op dit ogenblik financieel - en organisatorisch niet nodig is om te fusioneren. “Naar de toekomst toe kan er best wel worden over nagedacht. Vandaag de dag is er bijvoorbeeld maar weinig marge om nieuw beleid op te vangen, ik denk maar aan de taak die een gemeente kreeg om de vaccinatiecentra te organiseren of de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een fusie garandeert ook beter de dienstverlening.”

Dinsdag worden de resultaten van de studie besproken met het schepencollege. “Op 20 september komt er dan een gezamenlijke vergadering met de vier betrokken gemeentes.”

Beeken
Rudi Beeken gelooft in de fusie

"Met Beeken op geen enkel moment over fusie gesproken"

In andere gemeenten zijn ze alvast niet zo blij met het feit dat Beeken nu al naar buiten komt met de studie. “Ik betreur het dat mijn collega uit Tielt-Winge zijn deelrapport al heeft overgemaakt aan de media zonder het algemene rapport en conclusies van het studiebureau, en dus de resultaten van de andere gemeentes, te kennen. Als ik bijvoorbeeld de bestuurskrachtmeting voor Kortenaken lees, dan lees ik dat de bestuurskracht van Kortenaken momenteel voldoende is om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige opdrachten en uitdagingen maar dat we waakzaam moeten zijn voor toekomstige uitdagingen. Dat is ook een analyse die ik had verwacht maar ik maak hieruit niet op dat een fusie noodzakelijk is voor onze gemeente. Ook als we puur naar het financiële kijken is er volgens de bestuurskrachtmeting voor Kortenaken geen noodzaak tot een fusie. Men stelt namelijk dat Kortenaken een evenwichtige en gezonde gemeente is op vlak van financiën en dat er voldoende ruimte is om leningen, voor onverwachte uitgaven, aan te gaan en deze te financieren”, zegt burgemeester Kristof Mollu (cd&v) die het vreemd vindt dat hij gedeeltelijke resultaten van Tielt-Winge moest vernemen via de media.

“We lieten namelijk een gezamenlijke analyse uitvoeren. Het leek me dan ook beter dat de resultaten eerst werden besproken binnen de schepencolleges en de stuurgroep zodat er onderbouwde conclusies getrokken kunnen worden alvorens er een gesprek in de media over te voeren. Ik heb bovendien ook nog geen enkel concreet gesprek gevoerd over een fusie en uiteindelijk dient de voltallige gemeenteraad en de bevolking hier ook over geraadpleegd te worden. Ik vind de demarge van collega Beeken – met een voorbarige conclusie van een fusie tussen Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge die ik niet terugvind in onze bestuurskrachtmeting – dan ook bijzonder frappant.”

Kristof Mollu
"Nog geen gesprekken gevoerd over een fusie", zegt Kristof Mollu.

Ruimere vergelijking maken 

Ook burgemeester van Geetbets Jo Rogge heeft zijn bedenkingen bij de gang van zaken. “Beeken stelt toch enigszins voorbarig dat Tielt-Winge, Bekkevoort, Kortenaken en Geetbets best fusioneren. Dat is zijn persoonlijke visie. Ik begrijp hieruit dat hij vooral niet bij Aarschot gevoegd wil worden, indien er verplichte fusies zouden volgen. Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw werken nu al intensiever samen rond o.a. samenaankopen van materiaal, aanbestedingen van bepaalde openbare werken en ander zaken. Linter had reeds door een ander bureau haar bestuurskrachtanalyse laten maken en moest nu dus niet mee doen in dit verhaal van CC-consult. Zoutleeuw had een eigen analyse en koos er voor om geen verdere investering te doen in een doorgedreven bestuurskrachtanalyse. Uiteindelijk zullen we een veel ruimere vergelijking kunnen en moeten maken dan enkel Tielt-Winge en Bekkevoort. Wanneer we wel alle info dan hebben, zullen we alle raadsleden ook deze volledige info bezorgen en dan kunnen er meer onderbouwde conclusies getrokken worden. En vooraleer we echt over fusies gaan praten moet de bevolking hier ook over geraadpleegd te worden en dient uiteindelijk de voltallige gemeenteraad zich hierover uitspreken.

Jo Roggen

Fusies noodzakelijk om dienstverlening te blijven verzekeren

Burgemeester van Bekkevoort Hans Vandenberg vreest in elk geval dat een fusie tussen alleen Bekkevoort en Tielt-Winge te kleinschalig zal zijn. "Niet zozeer omdat we dan geen subsidies van Vlaanderen krijgen, we zijn dan maar met 16.000 inwoners en een fusie moet er hiervoor 20.000 tellen, maar eerder omdat ik vrees dat we dan binnen enkele jaren nog eens moeten fusioneren tot een groter geheel. Ik was vroeger geen voorstander van fusies maar als gemeenten betaalbaar willen houden en de dienstverlening willen blijven garanderen, is het noodzakelijk. Als kleine gemeente kan je niet voor elke ambtenaar een back-up betalen voor het geval de eerste ziek wordt  of zo." 

Dat laatste vindt ook Beeken die zich van geen kwaad bewust is. "Ik heb niets nieuws gezegd en al zeker niet dat we met zijn vieren moeten fusioneren. Ik zeg al tien jaar dat er moet gefusioneerd worden als we ons niveau willen behouden, met wie moet ieder voor zich uitmaken. Ik weet wel dat wanneer we het niet onderling, met wie dan ook, regelen, uiteindelijk Brussel voor ons zal kiezen en dat komt kleinere gemeenten niet ten goede. Ik vraag me dan ook af of we met zijn allen tot dan gaan wachten of politieke moed aan de dag gaan leggen, ik vrees voor het eerste."

Burgemeester en dochter
Hans Vandenberg, hier samen met zijn dochter die zetelt in de kindergemeenteraad, is voorstander van een fusie