Saga rond trage wegen nog niet voorbij: “Wel degelijk werk gemaakt van trage wegenbeleid”, zegt burgemeester Reekmans

Reekmans en Van Damme

In een vonnis van 20 december legde de burgerlijke rechtbank van Leuven de gemeente Glabbeek een dwangsom van € 45.500 op rond een geschil over één trage weg. Het gemeentebestuur legt er zich niet bij neer en gaat in het verweer. Zaterdag wordt de hele kwestie toegelicht tijdens een extra gemeenteraad.

“Voetwegen-activist Marc Van Damme en gewezen gemeenteraadslid Lowie Steenwegen (Samen Groen) beweren steeds dat de gemeente Glabbeek geen werk maakt van een trage wegenbeleid om hun absurde eisen voor dwangsommen tegen bepaalde verdwenen trage wegen, waar gebouwen opstaan, trachten te rechtvaardigen. Maar niets is minder waar”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Wij dienen als gemeente volgens de afgesloten dading per jaar vijf trage wegen te heropenen, te verleggen of afschaffen. Het afgelopen jaar in 2022 werden er door de gemeente maar liefst dossiers van 10 trage wegen behandeld, waardoor deze heropend, verlegd of afgeschaft werden.”

Het gaat concreet over de trage wegen nrs. 18, 30, 33, 35, 40, 44, 47, 58, 92 en 100. Trage wegen herwaarderen is niet goedkoop, zegt Reekmans. De kostprijs voor de behandeling van deze tien dossiers, bedraagt € 45.000, € 40.000 kosten voor de opmetingen en € 5.000 euro voor juridisch advies bij de opmaak van de dossiers.

Peter Reekmans: “Deze trage wegen werden heropend of zijn open volgens hun oorspronkelijk tracé en breedte, wat vastgesteld werd in een rapport van de landmeter en door de gemeenteraad op 29 december 2022: de trage weg nr. 30 (op de Rode langs de winterbeek in Glabbeek), nr.33 (tussen trage weg nr. 46 en de Oudebronstraat in Attenrode), nr. 35 (zijweg van de Craenenbroekstraat in Glabbeek), nr. 40 (tegenover de voetbal in Glabbeek langs de Fokkebeek) en nr. 58 (vanaf de Kromstraat in Glabbeek naar de tramroute in Kapellen). Deze trage wegen worden momenteel behandeld door de vrederechter, maar de gemeente startte hiervoor tijdig een procedure op in 2022: de nrs. 92 en 100 (in Bunsbeek tussen de Pepinusfortstraat en de Oude Diestsestraat).”

Afgeschaft

Weg nr. 18 (liep in Kapellen door een hangaar van een particulier en bovendien had deze verdwenen weg geen enkele waarde meer, omdat de weg doodliep een akker), nr. 44 (liep in Attenrode parallel met de nr. 43 en had geen enkele functie meer) werden door de gemeenteraad definitief afgeschaft. Dat is eveneens het geval voor nr. 47 (liep in Zuurbemde tussen de Hoeledensesteensweg en de kerk, maar werd op vraag van ANB afgeschaft omdat zij een nieuwe wandellus hier aan het maken zijn, waardoor deze geen functie meer had)

“Tegen elke beslissing van de gemeenteraad voor verlegging of afschaffing dient Marc Van Damme beroep in bij de minister”, vervolgt Reekmans de toedracht van de hele zaak. “Voor de trage weg nr. 44 bevestigde de minister onze gemeenteraadsbeslissing, maar voor de trage weg nr. 47 schorste de minister de gemeenteraadsbeslissing wegens onvoldoende motivering. Deze procedure wordt nu opnieuw opgestart met een duidelijkere motivering door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB).

103 dossiers

Burgemeester Reekmans: “In totaal moet Glabbeek maar liefst dossiers behandelen van 103 (verdwenen) trage wegen: dat zijn er 21 in Attenrode-Wever, 31 in Glabbeek-Zuurbemde, 28 in Bunsbeek en 23 in Kapellen. De totale kostprijs hiervan is ruim € 600.000 aan landmeterkosten, aanpassingen op het terrein en juridische adviezen. Voetwegenactivisten vergeten er steeds bij te vertellen dat het realiseren van de herwaardering van trage wegen, volgens de atlas der voetwegen uit 1841 toen de bestaande straten nog niet bestonden, al een stevige kostprijs heeft voor een gemeente. In 2017 gingen we van start met onze aanpak volgens een dading waarbij de behandeling gespreid werd over 5 trage wegen per jaar. Intussen hebben wij reeds 35 van de 103 trage wegen al behandeld. Dat kostte dit de gemeente al meer dan € 200.000 aan investeringen, los van gerechtskosten en eventuele dwangsommen. Dat wij dus niets zouden doen aan onze trage wegen is een reinste leugen van zelfverklaarde voetwegenactivisten. Zij trachten vooral hun drieste acties te rechtvaardigen met procedures van doelbewust gekozen trage wegen, die zeer moeilijk te heropenen zijn wegens bebouwing erop of door hun klachten waarmee ze een gemeente in de juridische onmogelijkheid willen brengen vonnissen te kunnen naleven, met maar één doel: dwangsommen in hun zakken te kunnen steken. Nogmaals: in 2022 werd er in totaal € 45.000 euro geïnvesteerd in de herwaardering van 10 dossier van trage wegen in Glabbeek.”

Bijzondere gemeenteraad

Zaterdagnamiddag volgt een bijzondere gemeenteraad waarbij toelichting zal gegeven worden over de recent uitgesproken dwangsom over de inmiddels beruchte voetweg 43. Reekmans wil de deur op slot krijgen rond dit dossier en verhinderen dat er nog meer geld uit de gemeentekas hiervoor verdwijnt. Het vonnis sloeg immers op de periode van januari tot juli van dit jaar. Hij maakt zich sterk dat de gemeente voldoende initiatieven nam in de periode die daarop volgde. Verder koestert hij nog steeds de hoop dat de dwangsom slechts ten dele zal moeten vergoed worden.

trage wegen

Lees meer over