Politiezone Getevallei neemt intrek in voormalig Rijksadministratief Centrum

Leden politieraad

Indien alles loopt zoals gepland, verlaat politiezone Getevallei over twee jaar de gebouwen aan de Gilainstraat om haar intrek te nemen in een vleugel van het voormalige Rijksadministratief Centrum aan de Goossensvest. “Door een centralisatie van onze diensten komt er meer ruimte vrij om onze dienstverlening aan de bevolking te verhogen”, verduidelijkt korpschef Stephan Gilis.

Het huidige locatie aan de Gilainstraat werd destijds nog gebouwd voor de rijkswacht. Na de integratie van de twee politiemachten eind 2001 bleef ze in functie. Inmiddels fusioneerden Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) tot politiezone Getevallei. Het korps omvat rond de 170 personeelsleden, waarvan zowat 130 in Tienen, terwijl het gebouw slechts voorzien is voor 70 mensen. Verre van een ideale situatie.

“Van bij de start van de fusie in 2019 was het niet mogelijk om alle diensten onder te brengen in één gebouw”, zegt de korpschef. “Daarom werd er gekozen om de diensten onder te brengen op twee locaties, meer bepaald in Landen en in Tienen. Ondertussen zijn er echter heel wat ontwikkelingen in het politielandschap doorgevoerd, waardoor het huidige gebouw in Tienen niet langer voldoet aan de veiligheidsnormen die vanaf 2027 wettelijk zijn opgelegd. Tot nu roeiden wij met de riemen die wij hadden, maar op die manier verder werken, is uitgesloten.”

Jaarlijks komen zowat 3.500 personen een klacht neerleggen, dat is rond de tien per dag. Die mensen kunnen niet op een gewenste manier worden opgevangen. De privacy kan ook beter.

Lees verder onder de foto
Nieuw politiegebouw Getevallei

Stephan Gilis: “Het politiecollege was reeds tijdens de haalbaarheidsstudie overtuigd van een centralisatie van onze diensten. Wij hebben een beroep gedaan op een advocatenkantoor om ons bij onze zoektocht naar een geschikte locatie hierin juridisch te begeleiden. Doorslaggevende factoren hierbij waren discretie-, beveiligings- en veiligheidseisen, een centrale ligging, duurzaamheid en mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij werden verschillende pistes bewandeld, waarbij zowel werd uitgekeken naar de aankoop van een bestaand gebouw of de aankoop van grond voor een nieuwbouw. Wij hebben gebruik kunnen maken van een opportuniteit die zich voordeed. De nieuwe eigenaar van het RAC gebouw aan de Goossensvest wilde een deel van de gebouwen met grond en parking verkopen. Voor ons is dit een gunstige oplossing. Het gebouw is in goede staat, voldoende groot en met zijn centrale ligging een ideale uitvalsbasis voor interventies. Er is voor onze voertuigen ook een ruime parking aanwezig. Naar de bevolking toe is deze plek makkelijk bereikbaar.

Lees verder onder de foto
Oud politiegebouw
Het politiegebouw aan de Gilainstraat wordt verkocht

De aankoop van het nieuwe gebouw bedraagt zo’n € 6,5 miljoen. Reken daarbij de inrichtingskosten en je komt al snel uit op een bedrag van € 15 miljoen. Een deel van dat bedrag wordt gerecupereerd door de verkoop van het pand in de Gilainstraat. Door alle diensten op één plaats te centraliseren, kan flink worden bespaard op de werkingskosten en kan er worden bespaard op onderhoudscontracten, verplaatsingskosten en licenties. In ieder van de vier overige gemeenten van de zone blijft er wel een lokaal aanspreekpunt bestaan. Ook in Landen zijn er veranderingen op komst. Ook daar wordt uitgekeken naar een nieuwe locatie en zal het bestaande gebouw van de hand worden gedaan.
 

Lees meer over