Ludo Beelen is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Radioamateurs

Ludo Beelen voorzitter VRA

De 60-jarige Ludo Beelen uit Hoegaarden, ook wel bekend als ‘Pitje’ is de nieuwe voorzitter van VRA, de Vlaamse Radioamateurs, een vereniging met 12 onderafdelingen in Vlaanderen, waarbij OBRA, de Oost-Brabantse radioamateurclub waar Ludo al vier jaar voorzitter van is.

“Ik ben al 28 jaar radioamateur, en daarvoor was ik bezig met CB, maar daar raakte ik op uitgekeken. Er was ooit een CB-club in jeugdhuis de Klup in Hoegaarden, en later kwam daar de ATO radioamateurclub, o.l.v. Gaspard Waegeneers. Na diens overlijden verdween die vereniging naar Tienen, maar wij hebben in Hoegaarden de nieuwe OBRA afdeling opgericht, die weer werkt in de schoot van de Klup, aan de sporthal”, zo vertelt Ludo die op een algemene vergadering in Londerzeel nu voorzitter werd van VRA.

“De voormalige voorzitter kon om gezondheidsredenen zijn taak niet meer opnemen en men heeft mij verkozen. Ze hadden graag een voorzitter die nog niet te oud is”, lacht Ludo, die toch elke avond een viertal uren met zijn hobby bezig is.  “Ik heb contacten met de hele wereld. Recent hadden we contact met Oekraïne, maar die mensen daar durven niet spreken over de oorlog. We proberen nochtans zoveel mogelijk de Russen te boycotten in onze communicatie”, vertelt Ludo.

Om radioamateur te worden ON1 ging Ludo lessen volgen, en vervolgens ging hij ook de morse studeren, waardoor hij ON7 werd. “Als je ON1 bent krijg je een zendvergunning als radioamateur en krijg je een vergunning om alle nodige toestellen te gebruiken. Met toestellen op 2 meter en 70 cm communiceren we in heel België, maar met HF-toestellen ga ik wereldwijd, op verschillende banden, tot in Australië. Zo wisselen we heel wat informatie uit en daar horen ook qsl-kaarten bij, een soort postkaarten die van overal toekomen. Onze communicatie is alleszins nuttig: vallen alle computers uit, dan blijven wij  nog actief”, besluit Ludo.

Lees meer over