Burgemeester Rudi Beeken is nieuwe voorzitter politiezone: "Ik krijg hier geen extra vergoeding voor"

Beeken-Vandenberg
Beeken (links) volgt Vandenberg (rechts) op als voorzitter van de politiezone

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) van Tielt-Winge is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de politiezone Hageland. Hij neemt de fakkel over van Bekkevoorts burgemeester Hans Vandenberg (CD&V). De wissel werd afgesproken aan het begin van de legislatuur en was ook al een afspraak tijdens de vorige legislatuur. Tijdens het voorzitterschap van Beeken zal onder andere het wagenpark vernieuwd worden. “Interventies tot een goed einde brengen met uit-elkaar-vallende combi’s lukt niet, om de tien jaar moet het wagenpark dan ook vernieuwd worden.

Als nieuwe voorzitter wil Beeken de financiële bijdrage per inwoner in de zone stabiel houden. “Dat zal een opgave worden want alles wordt duurder, niet alleen de aankoop van voertuigen maar ook het onderhoud, de lonen en de verwarming.”

Het personeelsverloop wordt een andere besogne voor Beeken en de politiezone. “Nog voor 2024 zullen we afscheid moeten nemen van 2 commissarissen waaronder de korspchef maar ook de secretaris zal tegen dan met pensioen zijn. Zij hebben allemaal een berg aan ervaring en voor elk van hen moeten we dus op zoek naar een waardige opvolger.”

Soort van thuiskomen

De KUL stelde als norm dat er in het korps 49 mensen werkzaam moeten zijn maar daar komen ze in de zone meer dan aan, ze zijn zelfs met 56. “Dat is beter want je moet toch minsten 1 patrouille op de baan hebben. De nodige opvolgers vinden voor zij die straks weg gaan is een prioriteit en mag niet op het laatste moment gebeuren. Bij de politie is het zo dat werknemers, die met pensioen gaan, op non-actief worden gezet voorafgaand aan dat pensioen maar in ons korps wil niemand daarvan weten, ze houden duidelijk allemaal van hun job. Dat is uitzonderlijk en daar ben ik heel blij om.”

Dat het voorzitterschap extra taken met zich meebrengt vindt de kersverse voorzitter geen probleem. “Ik moet niet alleen als voorzitter de politieraad voorzitten, maar ook het politiecollege. Verder ben ik ook zone-voorzitter tijdens het syndicaal overleg en zal ik de zonale veiligheidsraad, die twee keer  per jaar vergadert, de tweede keer voorzitten. Verder zijn er de gebruikelijke taken, zoals briefwisseling, stukken ondertekenen en speechen. Voor mij is het niet zoveel extra werk en ik neem het er graag bij. Toch wil ik graag dat mensen beseffen dat ik hier geen extra vergoeding voor krijg, het is vooral om meer ervaring op te doen en connecties te onderhouden”, zegt Beeken die het voorzitterschap alvast helemaal ziet zitten en het zelfs een soort van thuiskomen noemt.

“Ik was al betrokken bij de start van de politiezone in 2001 als waarnemend politiesecretaris. Het was een serieuze puzzel die we toen moesten leggen – politiezones, veldwachters en rijkswachters moesten destijds tot één geheel worden samengebracht – maar ik ben blij dat ik daaraan kon meewerken. Tot 2006 zetelde ik in het politiecollege en sinds 2013 doe ik dat opnieuw. Aan ervaring ontbreekt het mij in elk geval niet (lacht).”

Lees meer over