Wat te doen met bedrijfsafval?

katelijne
De Vlaamse ambitie om een recyclagehub te worden, maakt de regels voor afvalbeleid en recycling steeds strenger. De Vlaams-Brabantse afdeling van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen organiseert op 29 maart een webinar om ondernemers een zich te geven welke impact de nieuwe regels hebben op lokale ondernemers.

In Vlaanderen wordt er jaarlijks zo’n 20 miljoen ton afval ingezameld. Een kwart daarvan is algemeen bedrijfsafval. Europa wil tegen 2030 al het niet-gerecycleerd algemeen bedrijfsafval en huishoudelijk afval halveren. Die insteek past in de circulaire economie die de EU in haar lidstaten verder wil uitrollen. Dat alles met het oog op meer recyclage. Afval moet dus meer economisch waarde krijgen en bijgevolg moet minder afval in de verbrandingsoven eindigen.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die eraan komen, deed Voka een bevraging bij haar leden om te horen welke hinderpalen en kansen zij zien. In die context gaat de organisatie graag in dialoog met ondernemers en aan te kaarten waar de uitdagingen binnen ondernemingen exact zitten. Spreker van dienst is Katelijne Haspeslagh, adviseur milieu en klimaat. Ze volgt op het Voka-kenniscentrum de dossiers op rond milieu en klimaat.

De webinar vindt plaats op maandag 29 maart van 14 tot 16.30 u. Deelnemen is gratis via zoom. Inschrijven kan via https://www.voka.be/node/26801/event-subscribe

Info: Astrid De Man, Duurzaam Ondernemen, astrid.deman@voka.be, 0471 21 74 13

Lees meer over