Vredegerecht Tienen verhuist… naar voormalig vredegerecht

vredegerecht
In het najaar verlaat het vredegerecht zijn kantoor aan de Goossensvest om zijn intrek te nemen in het voormalige Suikermuseum op de Grote Markt. Het voelt allicht aan als opnieuw thuiskomen. Tot begin jaren ’80 van de vorige eeuw betrok het hier al lokalen in dit pand.

Een akkefietje uitvechten met je buurman, een discussie met de stad, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom… het zijn allemaal potentiële bronnen van conflicten waarin de vrederechter wellicht kan bemiddelen als je er zelf onderling niet uit geraakt.

In 1846 verbouwde stadsarchitect een bestaand gebouw zoals het er nu nog steeds uitziet. Het vredegerecht nam er zijn intrek. In de rechterzijvleugel huisde de stadspolitie en rechts de brandweer. Gemakshalve spraken de Tienenaars over het “kottegoar” (corps de garde). Ruim een eeuw later geraakte het gebouw in verval en stand het verschillende jaren leeg.

In september 2002 opende het Suikermuseum zijn deuren, maar het was geen lang leven beschoren. In het najaar vervalt de huur van het vredegerecht in het gebouw op de Goossensvest. De Regie der Gebouwen heeft met de stad een akkoord afgesloten om de 2de en 3de verdieping af te huren als nieuwe locatie voor het vredegerecht.

Lees meer over