Tijdelijk verbod om water uit kwetsbare waterlopen te onttrekken is opgeheven

4 augustus 2023 | 13u01 | Gepost door annpeeters
Dijle
De opheffing van het tijdelijk verbod om water uit ecologisch kwetsbare waterlopen te onttrekken, gaat in op 4 augustus.

Op 13 juni 2023 stelde de gouverneur voor heel wat waterlopen in de provincie een verbod in om water uit de waterlopen te onttrekken. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en een aantal waterlopen dreigden droog te vallen. Met mogelijks heel wat negatieve gevolgen voor de ecosystemen in en rond die waterlopen.

De neerslag van de afgelopen weken zorgde voor een voorzichtig herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Hierdoor worden op de meeste locaties op onze onbevaarbare waterlopen de minimale ecologische debieten en waterpeilen drempels weer gehaald. Die drempels werden in 2020 vastgelegd door de Vlaamse Overheid in samenspraak met experten en de provincies. Daarom heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod op te heffen in Vlaams-Brabant.

Gouverneur Jan Spooren: "Het heeft even geduurd voor we de regen van de voorbije weken ook weerspiegeld zagen in hogere waterpeilen in de waterlopen. Gelukkig kunnen we stilaan van herstel spreken en kunnen we het tijdelijk captatieverbod opheffen. Ik heb altijd gezegd dat onttrekkingsverboden enkel worden uitgevaardigd op locaties waar dat echt nodig is, en nooit langer dan strikt noodzakelijk. Ik vind het een goede zaak dat we ons daarvoor baseren op een wetenschappelijk onderbouwd en vastgelegd kader. Op basis van diezelfde benadering is het dus ook niet uitgesloten dat er de komende weken op bepaalde plaatsen opnieuw onttrekkingsverboden moeten worden ingesteld als het gedurende een hele tijd terug warm en droog zou worden."

Het permanente verbod op onttrekking uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen en grachten geldt gedurende het hele jaar, en blijft ook nu behouden. Via https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen/droogtemaatregelen-in-provincie-vlaams-brabant blijf je op de hoogte en kan je op kaart zien waar er onttrekkingsverboden gelden.

De opheffing van het tijdelijk verbod gaat in op 4 augustus 2023.

Lees meer over