Pionier Hagelandse wijn Hugo Bernar overleden

Hugo Bernar
Vorige zaterdag is wijnbouwer Hugo Bernar onverwacht thuis overleden. Hij was een van de pioniers van de wijnbouw in het Hageland.

De meeste wijnbouwers in het Hageland bezitten percelen die meer in het noorden van de streek gesitueerd zijn. Hugo vond een geschikt perceel aan de Deelberg in Tienen waar zo’n 70 a. werden beplant. Hij koos resoluut voor biologische teelt en zijn wijnen werden als dusdanig gekend. Heel wat beginnende wijnbouwers op zoek naar deskundige hulp vonden bij hem een wijze raadgever. Hugo is amper 69 geworden.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal de afscheidsceremonie rond de urne plaatshebben voor een beperkt aantal genodigden in de aula van het uitvaartcentrum Rummens, op donderdag 22 april.

Lees meer over