Personeelstekort politiezone Getevallei stilaan weggewerkt

Politiezone Getevallei
Het gaat de goede kant uit met de aanwerving van nieuwe mensen voor de politiezone Getevallei. Op een paar jaren tijd werd een tekort van 18 personeelsleden gereduceerd tot 9. Toch is er nog werk aan de winkel.

Voor het hele land is er een tekort aan 4.500 personeelsleden. De oorzaken daarvan zijn divers maar heeft vooral te maken met besparingen uit het verleden. Daarnaast zijn er te weinig kandidaten. Een probleem stelt zich bij de selectieprocedure. Geschikte kandidaten moeten vaak meer dan een jaar wachten vooraleer zij aan een opleiding kunnen beginnen en op die tijd haken er velen af.

De politiezone Getevallei toont een iets optimistischer beeld. De leden van de politieraad mochten vernemen dat op een goeie twee jaar het tekort gehalveerd werd. Toch blijft het een beetje dweilen met de kraan open. Het pensioen wenkt voor een aantal mensen met veel dienstjaren op de teller en maken jongere kandidaten gebruik van mutatiemogelijkheden om korter bij huis te gaan werken.

De zone zet heel sterk in op rekrutering en is actief aanwezig tijdens jobbeurzen en infosessies. Omwille van de coronabemerkingen dient voorlopig veel digitaal te gebeuren.

De fusie van politiezone Tienen met die van Landen resulteert alleszins ook in efficiëntie. Waar vroeger gemiddeld twee voertuigen in Landen werden begroot en drie in Tienen, volstond een budget voor drie voertuigen voor de fusiezone. Door in te tekenen via een raamcontract werd het evenwel mogelijk voor eenzelfde bedrag in totaal vier wagens aan te kopen. Die moeten 13 jaar oude voertuigen met minstens 150.000 km op de teller vervangen.

Lees meer over