Op zoek naar twee vrouwen die diefstal pleegden in Klein Overlaar in Hoegaarden

Op zoek naar dievegges
In het opsporingsprogramma Faroek gaat men op zoek naar twee vrouwen die op 26 maart inbraken in een appartement in Klein Overlaar in Hoegaarden. Ze werden betrapt door de buurvrouw, maar gingen er vandoor met alle juwelen.

Op vrijdag 26 maart rond 14 uur belde een vrouw voor het eerst aan, bij een appartement op de eerste verdieping.  Niemand reageerde en vijf minuten later belde ze weer aan. De camera in de keuken filmde een tweede vrouw die binnen was geraakt. Hoe is niet geweten.

Als de vrouw aan de deur opnieuw belt rent de vrouw binnen naar beneden. Dit was waarschijnlijk een waarschuwing. Daarna gaat ze beneden alles doorzoeken en trekt kasten en schuiven open. In de keuken kijkt ze recht in de camera. Ofwel heeft ze die niet gezien, ofwel kan het haar niets schelen. Bij het buitengaan kwam ze de buurvrouw tegen die op het gerommel afgekomen was, maar de daders kunnen ontsnappen.

Wie deze dames heeft gezien of herkent (Screenshot Faroek VTM) , gelieve  contact te nemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu

Lees meer over