Landbouwersbetoging morgen: opgelet voor verkeershinder richting Brussel

boerenprotest

Morgen, op dinsdag 4 juni 2024 wordt er een Europese landbouwersbetoging gepland in Brussel. Buitenlandse en binnenlandse landbouwers zullen zich wellicht van ‘s morgensvroeg – vaak per tractor - verplaatsen naar het verzamelpunt op het Heizelplateau in Laken. Dit kan voor verkeershinder zorgen op verschillende wegen richting Brussel en in Brussel zelf.

Naar verwachting zullen meerdere honderden of zelfs duizenden boeren per tractor naar Brussel afzakken, ook vanuit het buitenland. Volgens de huidige beschikbare informatie zullen deze verplaatsingen vooral door de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen lopen en ook verplaatsingen elders in het land zijn mogelijk. De verschillende politiediensten zullen de verplaatsingen zoveel mogelijk kanaliseren, in het belang van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Hinder is vooral te verwachten op de verschillende gewestwegen, richting Brussel tijdens de ochtendspits en in de omgekeerde richting tijdens de avondspits. Het is voor tractoren ten strengste verboden om zich op autosnelwegen te begeven. Morgen kan je dus best goed de verkeersinformatie volgen. Wees altijd waakzaam voor onverwacht vertraagd verkeer.  

Lees meer over